početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Tina Wik / Commissioner until June 2008

Tina Wik (Helsinki, Finska, 1955. godina), arhitekta i konzervator. Studirala na univerzitetima u Stockholmu i Helsinkiju matematiku, socilogiju statistiku i humanu geografiju. Diplomu arhitekte i restauratora dobila na Kraljevskom tehničkom univerzitetu u Stockholmu. Specijalizirala restauraciju u Cairu (Egipat). Radi kao predavač na predmetu Arhitektura u drvetu na Kraljevskom tehničkom univerzitetu u Stokholmu i kao projektanat i konzervator na brojnim projektima novih objekata u drvetu i na konzervaciji graditeljskog naslijeđa u Švedskoj i izvan nje. U sklopu organizacije Kulturno naslijeđe bez granica radi kao direktor projekata koje je ta organizacija provodila u Bosni i Hercegovini (Zemaljski Muzej u Sarajevu, unutrašnjost konaka u Maglaju, Despića kuća u Sarajevu, Kujundžilik u Mostaru, pravoslavna crkva u Zavali, Dizdareva džamija u Jajcu, itd.), na Kosovu i na Tibetu. Dobitnik je više nagrada za ostvarenja u oblasti arhitekture i restauracije.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: