home    
 
Decisions on Designation of Properties as National Monuments

Provisional List

About the Provisional List

List of Petitions for Designation of Properties as National Monuments

Heritage at Risk

60th session - Decisions

The group of buildings ot the Gazi Husrev-bey vakuf

gallery back

Status of monument -> National monument

Objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj 94/09.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na 44. sjednici održanoj od 12. do 18. maja  2009. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Grupa objekata – Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu sa pokretnom imovinom proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik nalazi se na zemljištu označenom kao:

Kompleks Gazi Husrev-begove džamije sa haremom(1):

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 22 (Harem Begove džamije, Abdesthana i muvekthana ili prostorija za budžet takvima);

-         k.č. 2 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 23 (Harem Begove džamije, portirnica);

-         k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 820, 821, 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 24 (Harem Begove džamije, knjižara);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 27 (Begova džamija i harem Begove džamije);

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 28 (Groblje u haremu Begove džamije, izuzeto od nacionalizacije).  

Kompleks Kuršumli medrese i Hanikah(2):

-         k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 946, 947, 948, 951, 967 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 17 (Kuršumli medresa);

-         k.č. 159 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 947 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 17;

-         k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 961 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 20 (Hanikah).

Bezistan:

-         k.č. 78 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 2 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 81 (stari premjer), što odgovara k.č. 1179 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 5 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 91 (stari premjer), što odgovara k.č. 1168 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 15 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 1161 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 21 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 1155 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 3 (Ferhadija br. 32);

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1151 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 6(Ferhadija br. 34);

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 2 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 3 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 6 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 11 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 65 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 14 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 15 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 16 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 17 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 19 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 59 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 20 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 23 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 26 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 33 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 42 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 37 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 40 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 39 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 36 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 43 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 35 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 44 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 46 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 47 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 48 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 52 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 62 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 108 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begov bezistan)(3);

-         k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 1166 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 17 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1166 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 2 (ulica Ferhadija, Bezistan);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 1 (ulica Zelenih beretki, Bezistan);

-         k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 7 (Bezistan); 

-         k.č. 71 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 8 (Bezistan); 

-         k.č. 70 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 9 (Bezistan); 

-         k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 21 (Bezistan); 

-         k.č. 57 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 22 (Bezistan); 

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 29 (Bezistan); 

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 35 (Bezistan); 

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 36 (Bezistan); 

-         k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 40 (Bezistan); 

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 50 (Bezistan); 

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 54 (Bezistan); 

-         k.č. 87 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 55 (Bezistan); 

-         k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 831 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 20 (Bezistan)(4); 

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 48 (Bezistan);

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 49 (Bezistan);

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 51 (Bezistan);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 53 (Bezistan);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 54 (Bezistan);

-         k.č. 86 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 56 (Bezistan);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 57 (Bezistan);

-         k.č. 83 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 59 (Bezistan);

-         k.č. 81 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 61 (Bezistan);

-         k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 68 (Bezistan)(5);

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 1 (ulica Zelenih beretki, Bezistan);

-         k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 1181 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 3 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 1180 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 4 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 82 (stari premjer), što odgovara k.č. 1178 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 6 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 83 (stari premjer), što odgovara k.č. 1177 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 7 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 84 (stari premjer), što odgovara k.č. 1176 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 8 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1174 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 9 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 86 (stari premjer), što odgovara k.č. 1173 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 10 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 87 (stari premjer), što odgovara k.č. 1173 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 11 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 88 (stari premjer), što odgovara k.č. 1171 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 12 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 89 (stari premjer), što odgovara k.č. 1170 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 13 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 90 (stari premjer), što odgovara k.č. 1169 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 14 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 92 (stari premjer), što odgovara k.č. 1167 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 16 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 1164 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 18(ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 1163 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 19( ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 1162 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 20 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 1160 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 22 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 1159 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 23 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 1158 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 24 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1157 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 25 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 1156 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 26 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 1156 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 1 (ugao Gazi Husrev-begova i Sarači, Bezistan);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1155 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 2 (ulica Ferhadija, izlaz iz Bezistana);

-         k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1403 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 4 (ulica Sarači, ulaz u Bezistan);

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 5 (ulica Sarači, ulaz u Bezistan);

-         k.č. 75 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 4 (Bezistan);

-         k.č. 74 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 5 (Bezistan);

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 10 (Bezistan);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 12 (Bezistan);

-         k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 13 (Bezistan);

-         k.č. 61 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 18 (Bezistan);

-         k.č. 55 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 24 (Bezistan);

-         k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 25 (Bezistan);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 26 (Bezistan);

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 27 (Bezistan);

-         k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 28 (Bezistan);

-         k.č. 49 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 30 (Bezistan);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 31 (Bezistan),

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 32 (Bezistan);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 34 (Bezistan);

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 36 (Bezistan);

-         k.č. 41 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 38 (Bezistan);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 41 (Bezistan);

-         k.č. 37 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 42 (Bezistan);

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 45 (Bezistan);

-         k.č. 84 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 58 (Bezistan);

-         k.č. 82 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 60 (Bezistan)(6).  

Tašlihan(7) koji se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. 94 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 64 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 65 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 66 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 67 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 70 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 71 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 92 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 72 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 91 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 73 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 89 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 75 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 104 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 77 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 92 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 93 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 94 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 95 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 96 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 4 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 97 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 98 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 2 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 99 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 68; k.č. 109 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 101 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 110 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 102 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 112 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 105;  k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 103 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 104 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 105 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 111 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 106 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 106 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 107 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 107 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 108 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 1 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 108 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 113 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 109 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“);

k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 69 (Tašlihan); k.č. 90 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 74 (Tašlihan); k.č. 88 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 76 (Tašlihan); k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 100 (Tašlihan)(8). 

Posjedi vezani uz hotel „Evropu“, a koji su pripadali kompleksu Tašlihana:

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1186 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 57 (Evropa Garni)(9);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 24 (ulica Branilaca grada); k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 72 (ulaz iz ulice Ferhadija, depadans hotela „Evropa“); k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 72 (ulaz iz parkirališta hotela „Evropa“); k.č. 106 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 72 (ulaz iz parkirališta hotela „Evropa“)(10).           

Dio objekta Daire(11):

-         k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 712 (novi premjer), mahala XXI, broj z.k. uloška 37 (ulica Halači);

-         k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 712 (novi premjer), mahala XXI, broj z.k. uloška 38 (ulica Halači);

-         k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 712 (novi premjer), mahala XXI, broj z.k. uloška 40 (ulica Halači).

Sahat-kula(12):

-         k.č. 35 (stari premjer), što odgovara k.č. 920 i 919/1 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 4 (unutrašnji dio kompleksa).

Nekadašnja „Hastahana“ (13):

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 180, 181 (novi premjer), mahala XCVII, broj z.k. uloška 69 (ulica Na Halilbašića, Hastahana).

„Imaret“ (14):

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 922 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 1(Mudželiti veliki br. 15, zgrada uprave Gazi Husrev-begovog vakufa u unutrašnjosti kompleksa, zajedno sa dućanima ispod zgrade); 

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 919/2  (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 4 (Mudželiti veliki br.15, unutrašnji dio kompleksa - „Aeroplan“); 

-         k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 919/3 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 4 (Mudželiti veliki br.15, unutrašnji dio kompleksa, pekara „Imaret“);

-         k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 918 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 2 (Mudželiti veliki br.13, istočni dio);

-         k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 917 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 3 (Mudželiti veliki br.11, istočni dio); 

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 915 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 5 (Mudželiti veliki br.9, istočni dio);

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 914 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 6 (Mudželiti veliki br.7, istočni dio);

„Imaret“, južni dio:

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1403/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begova ulica i Mali kujundžiluk);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 907 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 64 (Mali kujundžiluk);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 911 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 92 (Mali kujundžiluk);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 908 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 95 (Mali kujundžiluk)(15);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 909 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 65 (ulica Mali kujundžiluk);

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 913 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 67 (ulica Mali kujundžiluk); 

-         k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 903 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 74 (ulica Mali kujundžiluk, južna strana ulice); 

-         k.č. 51 i 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 897, 905, 912 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 93 (ulica Mali kujundžiluk, Vakuf Ašide hanume Imaretlić);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 910 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 96 (ulica Mali kujundžiluk, Vakuf džamije Nalčadži hadži-Osmana)(16);

„Imaret“, sjeverni dio:

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 927 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 115 (ulica Sarači);

-         k.č. 49 i 178 (stari premjer), što odgovara k.č. 1401/1, 1401/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 119 (ulica Sarači);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 123 (ulica Sarači);

-         k.č. 179 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 123 (ulica Sarači);

-         k.č. 168 i 180 (stari premjer), što odgovara k.č. 1401 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 155 ulica Sarači)(17);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 926 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 116 (ulica Sarači broj 26);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 925 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 117 (ulica Sarači);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 924 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 118 (ulica Sarači);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara (neupisan k.č. u novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 120 (ulica Sarači);

-         k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 921 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 121 (ugao ulica Sarači i Gazi Husrev-begova, Aeroplan);

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 921 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 122 (ugao ulica Sarači i Gazi Husrev-begova, Aeroplan)(18);

„Imaret“, zapadni dio (dućani na zapadnoj strani Gazi Husrev-begove ulice)(19):

-         k.č. 30 i 111 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 49 (ugao ulica Gazi Husrev-begova i Sarači);

-         k.č. 31 i 112 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 50 (ugao ulica Gazi Husrev-begova i Sarači, Vakuf Muntehe Kulović, rođene Sandžaktar);

-         k.č. 35, 36, 37, 40, 41, 116, 117, 118, 119, 121, 122 (stari premjer), što odgovara k.č. 921 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 54 (ugao ulica Gazi Husrev-begova i Sarači);

-         k.č. 32 i 113 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 51 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 33 i 114 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/4 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 52 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 34 i 115 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/5 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 53 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/8 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 57 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 39 i 120 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/9 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 58 (ulica Gazi Husrev-begova, Vakuf hadži-Ibrahim-age Čomare).

Gazi Husrev-begov hamam(20):

-         k.č. 37 (stari premjer), što odgovara k.č. 1067 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 22 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Pehlivanuše, Gazi Husrev-begov hamam sa kućištem i dvorištem);

-         k.č. 111 (stari premjer), što odgovara k.č. 1065 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 22 (ranije postojeći dućan sa dućaništem ispred  Gazi Husrev-begovog hamama);

-         k.č. 118 (stari premjer), što odgovara k.č. 1061 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 22 (zemljište ispred Gazi Husrev-begovog hamama).

Objekat Morića han(21):

-         k.č. 109 (stari premjer), što odgovara k.č. 577, 610, 620, 623 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 46 (kompletan objekat „Morića han“, ulica Sarači broj 77);

-         k.č. 119 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 612 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 48 (ulica Sarači broj 81);

-         k.č. 125 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 610 i 616 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 54 (ulica Sarači);

-         k.č. 166 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 128 (ulica Sarači u sastavu „Morića hana“);

-         k.č. 112 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 132 (ulica Sarači u sastavu „Morića hana“);

-         k.č. 110 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 150 (ulica Sarači u sastavu „Morića hana“)(22);

-         k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 124 (Morića han);

-         k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 125 (Morića han);

-         k.č. 104 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 126 (Morića han);

-         k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 127 (Morića han);

-         k.č. 108 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 129 (Morića han);

-         k.č. 163 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 130 (Morića han);

-         k.č. 162 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 131 (Morića han);

-         k.č. 113 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 133 (Morića han, Sarači broj 77);

-         k.č. 115 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 134 (Morića han, Sarači broj 77);

-         k.č. 165 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 149 (Morića han, Sarači broj 77)(23), k.o. Sarajevo, općina Stari Grad, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Nekadašnji „Veliki han“(24):

-         k.č. 41 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 311 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 11 (Dijamant, ulica Samardžije);

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 311 i dio k.č. 312 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 12 (Dijamant, ulica Samardžije);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 310 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 13 (Razni korisnici u 11 poslovnih prostora, ulica Samardžije broj 12).

Dućani južno od kompleksa Gazi Husrev-begove džamije:

-         k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 845 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 7 (Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 844 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 8 (Ćurčiluk veliki br. 15);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 842 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 10 (Ćurčiluk veliki br. 17);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 840 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 12 (Ćurčiluk veliki br. 23);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 836 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 13 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 836 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 13 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 836 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 14 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 839 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 55 (Ćurčiluk veliki br. 29-31)(25);

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 843 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 9 (ulica Ćurčiluk veliki, Evladijet vakuf Hasnije-hanume Mašić);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 841 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 11 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 55 (stari premjer), što odgovara k.č. 835 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 15 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. ...(novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 16 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 57 (stari premjer), što odgovara k.č. 834 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 17 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 833 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 18 (ulice Kujundžiluk veliki i Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 59 (stari premjer), što odgovara k.č. 832 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 19 (ulice Kujundžiluk veliki i Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 83.. (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 20 (Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 838 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 47 (Veliki ćurčiluk, Zaklada Moše Danijela Saloma);

-         k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 837 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 49 (Ćurčiluk veliki)(26). 

Dućani sjeveroistočno od Gazi Husrev-begove džamije(27):

-         k.č. 40 (stari premjer), što odgovara k.č. 818 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 110 (ulica Čizmedžiluk)(28);

-         k.č. 41 (stari premjer), što odgovara k.č. 817 i 819 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 111 (ugao ulica Sarači i Čizmedžiluk);

-         k.č. 42 (stari premjer), što odgovara k.č. 820 i 822 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 112 (ulica Sarači broj 22);

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 821 i dio 822 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 114 (ulica Sarači broj 22);

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 821 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 113 (ulica Sarači, 2/3 suvlasnik nije nacionaliziran, 1/3 vlasništva Gazi Husrev-begovog vakufa nacionalizirana)(29).   

Dućani zapadno od Gazi Husrev-begove džamije:

-         k.č. 11 (stari premjer), što odgovara k.č. 849 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 29 (ulica Mudželiti veliki);

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 850(novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 21 (ulica Mudželiti veliki)(30);

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. 846 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 17 (Mudželiti veliki br. 2);

-         k.č. 15 (stari premjer), što odgovara k.č. 847 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 18 (Mudželiti veliki br. 5); 

-         k.č. 12 (stari premjer), što odgovara k.č. 848 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 19 (Mudželiti veliki br. 6); 

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 891 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 8 (Mudželiti veliki br. 3)(31). 

Dućani koji se nalaze istočno od Gazi Husrev-begove džamije sa obje strane ulice Čizmedžiluk:

-         k.č. 14 (stari premjer), što odgovara k.č. 830 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 13 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 15 (stari premjer), što odgovara k.č. 829 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 14 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 15 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 17 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 16 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 18 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 17 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 18 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 19 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 20 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 22 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 21 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 i 823 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 22 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 24 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 i 823 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 23 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 814 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 24 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 814 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 25 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 816 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 26 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 817 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 27 (ulica Čizmedžiluk, Evladijet vakuf hadži Mehmeda Kabodaja)(32);

-         k.č.39 (stari premjer), što odgovara k.č. 631, 632 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 109 (ugao ulica Sarači i Čizmedžiluk, vakuf Mustafa-bega Dženetića)(33);

-         k.č. 17 (stari premjer), što odgovara k.č. 827 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 16( Čizmedžiluk br.7) (izuzet iz nacionalizacije);

-         k.č. 18 (stari premjer), što odgovara k.č. 827 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 17 (Čizmedžiluk br.7);

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. 826 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 18 (Čizmedžiluk br.9);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 825 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 19 (Čizmedžiluk br.11);

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 825 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 20 (Čizmedžiluk br.11);

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 i 824 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 21 (Čizmedžiluk br.13);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 813 i 822 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 23 (Čizmedžiluk br.13);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 815 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 25 (Čizmedžiluk br.23)(34);

-         k.č. 3 stari premjer), što odgovara k.č. 644 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 2 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 4 (stari premjer), što odgovara k.č. 645 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 3 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf Džemile hanume Madžarević);

-         k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 648 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 4 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf džamije Havadže Kemaludin);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 649 i 651 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 5 (ulica Čizmedžiluk); 

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 651 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 6 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 654 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 8 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf džamije Havadže Kemaludin);

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 656 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 9 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 11 (stari premjer), što odgovara k.č. 657 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 10 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf Tabak hadži-Hasana);

-         k.č. 12 (stari premjer), što odgovara k.č. 668 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 11 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 13 (stari premjer), što odgovara k.č. 659 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 12 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 49 (stari premjer), što odgovara k.č. 660 (novi premjer), mahala XVIII, broj z.k. uloška 47 (ulica Čizmedžiluk)(35).

Dućani u ulici Kazazi(36):

-         k.č. 4 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 5 (ulica Kazazi);

-         k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 6 (ulica Kazazi, Vakuf Halač Davud);

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 8 (ulica Kazazi, Mekteb Kalin hadži-Ali);

-         k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 9 (ulica Kazazi);

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 10 (ulica Kazazi);

-         k.č. 18 (stari premjer), što odgovara k.č. 661 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 19 (ulica Kazazi);

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. 661 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 20 (ulica Kazazi);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 665 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 21 (ulica Kazazi);

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara k.č. 654 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 22 (ulica Kazazi, Vakuf Mehmeda Garibije);

-         k.č. 22 (stari premjer), što odgovara k.č. 653 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 23 (ulica Kazazi);

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 650 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 24 (ulica Kazazi);

-         k.č. 24 (stari premjer), što odgovara k.č. 649 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 25 (ulica Kazazi);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 646 i dio 647 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 26 (ulica Kazazi);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 643 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 27 (ulica Kazazi);

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 642 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 28 (ulica Kazazi, Vakuf džamije Ferhat-bega);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 640 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 29 (ulica Kazazi);

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 637 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 30 (ulica Kazazi, Vakuf Subaši-zade hadži-Mehmeda);

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 635, 636, 638 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 31 (ulica Kazazi, Vakuf Subaši-zade hadži-Mehmeda);

-         k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 634 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 32 (ulica Kazazi);

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 633 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 34 (ulica Kazazi);

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 639 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 36 (ulica Kazazi);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 630 (novi premjer), mahala XXXI,   broj z.k. uloška 108 (ugao ulica Sarači i Kazazi).

Dućani na sjevernoj strani ulice Sarači:

-         k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 940 i 941 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 9 (ulica Sarači);

-         k.č. 65 (stari premjer), što odgovara k.č. 942 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 10 (ulica Sarači);

-         k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 942 i 943 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 10 (ulica Sarači);

-         k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 946 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 11 (ulica Sarači);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 947 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 12 (ulica Sarači)(37);

-         k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 935 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 5 (ulica Sarači);

-         k.č. 59 (stari premjer), što odgovara k.č. 936 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 6 (ulica Sarači);

-         k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 939 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 8 (ulica Sarači);

-         k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 948 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 13 (ulica Sarači);

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 949 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 14 (ulica Sarači);

-         k.č. 70 (stari premjer), što odgovara k.č. 950 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 15 (ulica Sarači);

-         k.č. 71 (stari premjer), što odgovara k.č. 950 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 16 (ulica Sarači);

-         k.č. 78 (stari premjer), što odgovara k.č. 957 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 23 (ulica Sarači, Vakuf Mujaga Svrzo);

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 959 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 25 (ulica Sarači);

-         k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 603 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 37 (ulica Sarači);

-         k.č. 94 (stari premjer), što odgovara k.č. 604 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 38 (ulica Sarači);

-         k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 605 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 39 (ulica Sarači);

-         k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 606 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 40 (ulica Sarači);

-         k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 607 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 41 (ulica Sarači);

-         k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 608 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 42 (ulica Sarači)(38);

-         k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 609 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 43 (zasebno uknjižena parcela u sklopu „Morića hana“, ulica Sarači broj 77)(39);

-         k.č. 161 (stari premjer), što odgovara k.č. 609 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 45 (ulica Sarači br. 75, dućan kod ulaza u Morića han)(40); 

-         k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 609 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 44 (ulica Sarači, vakuf džamije Kadi Bali-efendije);

-         k.č. 118 (stari premjer), što odgovara k.č. 611 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 47 (ulica Sarači);

-         k.č. 119 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 612 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 48 (ulica Sarači);

-         k.č. 120 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 612 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 49 (ulica Sarači);

-         k.č. 121 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 613 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 50 (ulica Sarači);

-         k.č. 122 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 613 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 51 (ulica Sarači);

-         k.č. 123 (stari premjer), što odgovara k.č. 614 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 52 (ulica Sarači);

-         k.č. 124 (stari premjer), što odgovara k.č. 615 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 53 (ulica Sarači);

-         k.č. 125 (stari premjer), što odgovara k.č. 616 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 54 (ulica Sarači);

-         k.č. 127 (stari premjer), što odgovara k.č. 617 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 55 (ulica Sarači, vakuf Minet-zade Mehmed-bega);

-         k.č. 155 (stari premjer), što odgovara k.č. 448 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 69 (ulica Sarači)(41);

-         dio k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 954, (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 20 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah);

-         k.č. 74 (stari premjer), što odgovara k.č. 952 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 18 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 75 (stari premjer), što odgovara k.č. 953 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 19 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 956 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 22 (ulica Sarači broj 41, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 958 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 24 (ulica Sarači broj 41, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor)(42);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 955 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 21 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah)(43). 

Na dijelu Čaršije zvanom „Trgovke“, koji se nalazi istočno od  „Kolobare“(44):

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 628/5 (novi premjer), mahala II, broj z.k. uloška 19 (građevinski plac);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 628/5 (novi premjer), mahala II, broj z.k. uloška 20 (građevinski plac).

Dućani na istočnoj strani Gazi Husrev-begove ulice(45):

-         k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 902 i 903 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 75 (ulica Mali kujundžiluk); 

 

-         k.č. 65 i 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 901 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 7 i 76 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 887 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 78 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 887 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 79 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 886 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 80 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 71 (stari premjer), što odgovara k.č. 885 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 81 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 884 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 82 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 882 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 83 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 873 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 86 (ulica Gazi Husrev-begova, Zaklada Moše Danijela);

-         k.č. 104 (stari premjer), što odgovara k.č. 858 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 87 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 857 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 88 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 106 (stari premjer), što odgovara k.č. 855 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 89 (ulica Gazi Husrev-begova).

Nekadašnji hotel „Stari Grad“(46):

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 496/1 (novi premjer), mahala XXXIII, broj z.k. uloška 27 (ulica M. M. Bašeskije).

Stambeni objekat u ulici Sime Milutinovića(47):

-         k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 1294 i 1295 (novi premjer), mahala XXXVII, broj z.k. uloška 43 (ulica Sime Milutinovića broj 8).

Historijska građevina na Obali Kulina bana(48):

-         k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 2038, 2042, 2045/1-3 (novi premjer), mahala XXXVIII, broj z.k. uloška 70 (Obala Kulina bana broj 25 i Zrinskog čikma, bivša zgrada Policije).

Gazi Husrev-begova palata  na Trgu fra Grge Martića(49):

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. 1973/1 (novi premjer), mahala XL, broj z.k. uloška 1 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Trg fra Grge Martića;

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1973/1 (novi premjer), mahala XL, broj z.k. uloška 1 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Trg fra Grge Martića, stambeno-poslovni objekat GHB vakufa);

-         k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 1973/2 (novi premjer), mahala XL, broj z.k. uloška 1 (Ferhadija, „Kvadrant“).

Stambeno-poslovni objekat u ulici Edhema Mulabdića(50):

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 1000, 999, 998 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 34 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Edhema Mulabdića), k.o. Sarajevo, općina Stari Grad, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Stambeno-poslovni objekat u Kulovića ulici(51):

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1822/1 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 16 (objekat na uglu ulica Kulovića i Branilaca grada), k.o. Sarajevo, općina Centar, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Đulagin dvor(52):

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 961 (novi premjer), mahala XXXII, broj z.k. uloška 31 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Đulagine, internat i učionice GHB medrese);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 961 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 30 (južni ulaz prema ulici Sarači);

-         dio k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 961 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 20.

Zgrada nekadašnjeg Gazi  Husrev-begovog mekteba u ulici Ćemerlina nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 1906 (novi premjer), odnosno k.č. 34 (stari premjer), mahala LXXV – Sarajevo, z.k. uložak broj 65, k.o. Sarajevo , općina Stari Grad, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina(53).

Građevine i zemljište u ulici Tekija čikma(54):

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 2039 (novi premjer), mahala XXXVIII, broj z.k. uloška 17;

-         k.č. 122 (stari premjer), što odgovara k.č. 2039 (novi premjer), mahala XXXVIII, broj z.k. uloška 93.

Dućani u ulici Safet-bega Bašagića i Tahčića sokaku(55):

-         k.č. 148 (stari premjer), što odgovara k.č. 135, 137, 138 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 122 (ulica Tahčića sokak);

-         k.č. 143 (stari premjer), što odgovara k.č. 136 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 123 (ulica Safet-bega Bašagića);

-         k.č. 144 (stari premjer), što odgovara k.č. 133 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 124 (ulica Safet-bega Bašagića);

-         k.č. 145 (stari premjer), što odgovara k.č. 130 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 125 (ulica Safet-bega Bašagića).

Parcela na uglu ulica Bazardžani i Ćurčiluk veliki kod Brusa-bezistana: 

-         k.č. 11 (stari premjer), što odgovara k.č. 753 (novi premjer), mahala XVIII, broj z.k. uloška 10 (dio pločnika)(56).

Parcela pored Brusa-bezistana(57):

-         k.č. 2 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 756 (novi premjer), mahala XV, broj z.k. uloška 14 (ulica Bazardžani, dio pločnika).

Parcela u ulici Oprkanj kod ulice Telali(58):

-         k.č. 12 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 357 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 30;

-         k.č. 13 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 357 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 31.

Prostor nekadašnje Sagrdžijske čaršije se nalazi na slijedećim parcelama(59):

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVII, broj z.k. uloška 18;

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala XXVII, broj z.k. uloška 19;

-         k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala XXVII, broj z.k. uloška 20;

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1398 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 14;

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 15;

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 16;

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 17;

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 19;

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 21;

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 22;

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 23;

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 24;

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 25;

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala LXXVI, broj z.k. uloška 14.

Parcele u blizini stambeno-poslovnog objekta u Kulovića ulici(60):

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1820/1 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 15 (Kulovića ulica);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1820/1 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 14 (Kulovića ulica); 

-         k.č. 105 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1819/1 i 1819/2 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 18 (unutrašnje dvorište);

-         k.č. 106 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1819/1 i 1819/2 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 17 (unutrašnje dvorište), k.o. Sarajevo, općina Centar, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Pokretnu imovinu iz stava 1. ove tačke sačinjavaju: Ferman Sultana Sulejmana iz 1533. godine, ovjeren prijepis prve Gazi Husrev-begove vakufname iz 1585. godine, dva berata Sultana Mahmuda I iz 1734, odnosno 1744. godine, ovjeren prijepis tri Gazi Husrev-begove vakufname iz 1867. godine, te rukopisi iz Gazi Husrev-begove biblioteke: Komentar Avicenina Kanona (1330), Mushaf Fadil-paše Šerifovića (1849), Mushaf Muhameda Čelebije Bošnjaka (1733), Ihjā ulum ed-din (1106), Sururijev komentar Mesnevije (1552 – 1556), Tuhfe el-ahrar (1575), El-keššāff ´ an hakā ´ ik et-tenzīl (XVI vijek), Kara Dāvud-Zādeov komentar zbirke salavata „Delā’il el-hajrāt“ Dīvān-i hāfiz (XVI vijek), Džuz´evi Mehmed Paše Sokolovića, Vankolijev rječnik (1781), Lađa spasa na putu spoznaje Boga (1657), Šerh Hikmetu-l-ajni (1479), El-džami´u es-sahihu li el-imam el-Buhari, El-gunje fi el-fetava (XV ili XVI vijek).

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uslove i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 2. ove odluke utvrđuje se jedna kompleksna zaštitna zona sa diferenciranim načinima zaštite objekata i graditeljskih cjelina, u zavisnosti od vrste, namjene, stepena očuvanosti, socijalne funkcije i historijske epohe u kojoj je nastao pojedini objekat, odnosno cjelina.

Prva grupa, koja se sastoji od nekoliko podgrupa, obuhvata graditeljske cjeline i objekte ranije proglašene nacionalnim spomenicima od strane Komisije, kao i neke druge graditeljske komplekse ili objekte od izuzetne kulturno-historijske vrijednosti:

A) Objekti ili graditeljske cjeline nastale tokom osmanskog perioda ranije proglašene nacionalnim spomenicima:

a. Izdržavani objekti (hajrati) nastali u periodu osnivanja Gazi Husrev-begovog vakufa:

Kompleks Gazi Husrev-begove džamije sa haremom:

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 22 (Harem Begove džamije, Abdesthana i muvekthana ili prostorija za budžet takvima);

-         k.č. 2 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 23 (Harem Begove džamije, portirnica);

-         k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 820, 821, 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 24 (Harem Begove džamije, knjižara);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 27 (Begova džamija i harem Begove džamije);

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 28 (Groblje u haremu Begove džamije, izuzeto od nacionalizacije).  

Kompleks Kuršumli medrese i Hanikah:

-         k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 946, 947, 948, 951, 967 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 17 (Kuršumli medresa);

-         k.č. 159 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 947 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 17;

-         k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 961 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 20 (Hanikah).

            Na navedene objekte i cjeline primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnim odlukama Komisije. Na određene katastarske čestice kojima su, ovom odlukom, proširene cjeline ranije proglašene nacionalnim spomenicima, odnose se iste mjere zaštite kao iz pojedinačnih odluka Komisije. 

b. Monumentalni objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata, nastali u periodu osnivanja Gazi Husrev-begovog vakufa:

Bezistan:

-         k.č. 78 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 2 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 81 (stari premjer), što odgovara k.č. 1179 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 5 (Gazi Husrev-begova ulica;

-         k.č. 91 (stari premjer), što odgovara k.č. 1168 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 15 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 1161 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 21 (Gazi Husrev-begova ulica);

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 1155 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 3 (Ferhadija br.32);

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1151 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 6 (Ferhadija br.34);

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 2 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 3 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 6 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 11 (Gazi Husrev-begov bezistan),

-         k.č. 65 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 14 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 15 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 16 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 17 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 19 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 59 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 20 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 23 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 26 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 33 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 42 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 37 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 40 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 39 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 36 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 43 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 35 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 44 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 46 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 47 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 48 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 52 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 62 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 108 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begov bezistan);

-         k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 1166 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 17 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1166 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 2 (ulica Ferhadija, Bezistan);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 1 (ulica Zelenih beretki, Bezistan);

-         k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 7 (Bezistan); 

-         k.č. 71 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 8 (Bezistan); 

-         k.č. 70 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 9 (Bezistan); 

-         k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 21 (Bezistan); 

-         k.č. 57 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 22 (Bezistan);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 29 (Bezistan); 

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 35 (Bezistan); 

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 36 (Bezistan); 

-         k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 40 (Bezistan); 

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 50 (Bezistan); 

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 54 (Bezistan); 

-         k.č. 87 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 55 (Bezistan); 

-         k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 831 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 20 (Bezistan); 

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 48 (Bezistan);

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 49 (Bezistan);

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 51 (Bezistan);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 53 (Bezistan);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 54 (Bezistan);

-         k.č. 86 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 56 (Bezistan);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 57 (Bezistan);

-         k.č. 83 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 59 (Bezistan);

-         k.č. 81 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 61 (Bezistan);

-         k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 68 (Bezistan);

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 1182 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 1 (ulica Zelenih beretki, Bezistan);

-         k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 1181 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 3 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 1180 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 4 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 82 (stari premjer), što odgovara k.č. 1178 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 6 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 83 (stari premjer), što odgovara k.č. 1177 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 7 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 84 (stari premjer), što odgovara k.č. 1176 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 8 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1174 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 9 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 86 (stari premjer), što odgovara k.č. 1173 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 10 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 87 (stari premjer), što odgovara k.č. 1173 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 11 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 88 (stari premjer), što odgovara k.č. 1171 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 12 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 89 (stari premjer), što odgovara k.č. 1170 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 13 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 90 (stari premjer), što odgovara k.č. 1169 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 14 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 92 (stari premjer), što odgovara k.č. 1167 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 16 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 1164 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 18 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 1163 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 19 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 1162 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 20 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 1160 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 22 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 1159 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 23 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 1158 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 24 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1157 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 25 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan)*;

-         k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 1156 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 26 (ulica Gazi Husrev-begova, Bezistan);

-         k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 1156 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 1 (ugao Gazi Husrev-begova i Sarači, Bezistan);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1155 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 2 (ulica Ferhadija, izlaz iz Bezistana);

-         k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1403 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 4 (ulica Sarači, ulaz u Bezistan);

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala VIII, broj z.k. uloška 5 (ulica Sarači, ulaz u Bezistan);

-         k.č. 75 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 4 (Bezistan);

-         k.č. 74 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 5 (Bezistan);

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 10 (Bezistan);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 12 (Bezistan);

-         k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 13 (Bezistan);

-         k.č. 61 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 18 (Bezistan);

-         k.č. 55 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 24 (Bezistan);

-         k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 25 (Bezistan);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 26 (Bezistan);

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 27 (Bezistan);

-         k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 28 (Bezistan);

-         k.č. 49 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 30 (Bezistan);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 31 (Bezistan);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 32 (Bezistan);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 34 (Bezistan);

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 36 (Bezistan);

-         k.č. 41 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 38 (Bezistan);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 41 (Bezistan);

-         k.č. 37 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 42 (Bezistan;

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 45 (Bezistan);

-         k.č. 84 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 58 (Bezistan);

-         k.č. 82 (stari premjer), što odgovara k.č. 1183 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 60(Bezistan).

Tašlihan koji se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. 94 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 64 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 65 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 66 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 67 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 70 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 71 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 92 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 72 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 91 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 73 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 89 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 75 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 104 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 77 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 92 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 93 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 94 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 95 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 96 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 4 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 97 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 98 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 2 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 99 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 102 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 68; k.č. 109 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 101 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 110 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 102 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 112 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 105;  k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 103 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 104 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 105 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 111 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 106 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 106 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 107 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 107 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 108 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 1(stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 108 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“); k.č. 113 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 109 (Tašlihan, djelimično hotel „Evropa“).

k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 69 (Tašlihan); k.č. 90 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 74 (Tašlihan); k.č. 88 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 76 (Tašlihan); k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala IX, broj z.k. uloška 100 (Tašlihan).

Posjedi vezani uz hotel „Evropu“, a koji su pripadali kompleksu Tašlihana:

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1186 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 57 (Evropa Garni);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 24 (ulica Branilaca grada); k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 72 (ulaz iz ulice Ferhadija, depadans hotela „Evropa“); k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 72 (ulaz iz parkirališta hotela „Evropa“); k.č. 106 (stari premjer), što odgovara k.č. 1184 (novi premjer), mahala XXXVI, broj z.k. uloška 72 (ulaz iz parkirališta hotela „Evropa“).

Na navedene objekte i cjeline primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnim odlukama Komisije. Na katastarske čestice Bezistana, kojima je, ovom odlukom, proširena cjelina ranije proglašena nacionalnim spomenikom, odnose se iste mjere zaštite kao iz pojedinačne odluke Komisije. 

Na katastarske čestice Tašlihana danas vezane uz hotel „Evropu“, kojima je, ovom odlukom, proširena cjelina ranije proglašena nacionalnim spomenikom, odnose se slijedeće mjere zaštite:

-         Na slobodnim česticama, na kojima je to mouće, izvršiti arheološka istraživanja radi utvrđivanja postojanja ostataka historijskog kompleksa;

-         Na česticama na kojima se arheološkim istraživanjima utvrdi postojanje materijalnih ostataka historijskog kompleksa dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-         Prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na arheološkom lokalitetu izvršiti detaljno snimanje stanja  i druge istraživačke radove;

-         Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;

-         Na već izgrađenim česticama ili  na česticama na kojima se arheološkim istraživanjima ne utvrdi postojanje materijalnih ostataka  historijskog kompleksa, dopuštene su interpolacije koje u svom sveukupnom dojmu moraju odražavati ambijentalni identitet, ali su dopušteni elementi savremenog dizajna i materijala, ukoliko su u skladu sa strukturom i okolinom.

c. Monumentalni objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata, nastali tokom osmanskog perioda u vrijeme nakon osnivanja Gazi Husrev-begovog vakufa:

Dio objekta Daire:

-         k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 712 (novi premjer), mahala XXI, broj z.k. uloška 37 (ulica Halači);

-         k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 712 (novi premjer), mahala XXI, broj z.k. uloška 38 (ulica Halači);

-         k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 712 (novi premjer), mahala XXI, broj z.k. uloška 40 (ulica Halači).

Na navedeni objekat primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnim odlukama Komisije. Na određene katastarske čestice kojima su, ovom odlukom, proširene cjeline ranije proglašene nacionalnim spomenicima, odnose se iste mjere zaštite kao iz pojedinačnih odluka Komisije. 

d. Izdržavani objekti (hajrati) nastali tokom osmanskog perioda u vrijeme nakon osnivanja Gazi Husrev-begovog vakufa, ranije proglašeni nacionalnim spomenicima:

Sahat-kula:

-         k.č. 35 (stari premjer), što odgovara k.č. 920 i 919/1 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 4 (unutrašnji dio kompleksa);

Nekadašnja „Hastahana“:

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 180, 181 (novi premjer), mahala XCVII, broj z.k. uloška 69 ( ulica Na Halilbašića, Hastahana).

Na navedene objekte i cjeline primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnim odlukama Komisije.

B) Graditeljski kompleksi ili objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata (izdržavani objekti), ili hajrati od izuzetne kulturno-historijske vrijednosti nastali tokom osmanskog perioda koji ranije nisu bili proglašeni nacionalnim spomenicima:

„Imaret“:

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 922 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 1 (Mudželiti veliki br.15, zgrada uprave Gazi Husrev-begovog vakufa u unutrašnjosti kompleksa, zajedno sa dućanima ispod zgrade); 

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 919/2  (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 4 (Mudželiti veliki br.15, unutrašnji dio kompleksa - „Aeroplan“);

-         k.č. 39 (stari premjer), što odgovara k.č. 919/3 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 4 (Mudželiti veliki br.15, unutrašnji dio kompleksa, pekara „Imaret“);

-         k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 918 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 2 (Mudželiti veliki br.13, istočni dio);

-         k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 917 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 3 (Mudželiti veliki br.11, istočni dio); 

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 915 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 5 (Mudželiti veliki br.9, istočni dio);

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 914 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 6 (Mudželiti veliki br.7, istočni dio).

„Imaret“, južni dio:

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 1403/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 63 (Gazi Husrev-begova ulica i Mali kujundžiluk);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 907 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 64 (Mali kujundžiluk);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 911 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 92 (Mali kujundžiluk);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 908 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 95 (Mali kujundžiluk);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 909 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 65 (ulica Mali kujundžiluk);

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 913 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 67 (ulica Mali kujundžiluk); 

-         k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 903 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 74 (ulica Mali kujundžiluk, južna strana ulice); 

-         k.č. 51 i 56 (stari premjer), što odgovara k.č. 897, 905, 912 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 93 (ulica Mali kujundžiluk, Vakuf Ašide hanume Imaretlić);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 910 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 96 (ulica Mali kujundžiluk, Vakuf džamije Nalčadži hadži-Osmana).

„Imaret“, sjeverni dio:

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 927 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 115 (ulica Sarači);

-         k.č. 49 i 178 (stari premjer), što odgovara k.č. 1401/1, 1401/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 119 (ulica Sarači);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 123 (ulica Sarači);

-         k.č. 179 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 123 (ulica Sarači);

-         k.č. 168 i 180 (stari premjer), što odgovara k.č. 1401 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 155 (ulica Sarači);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 926 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 116 (ulica Sarači broj 26);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 925 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 117 (ulica Sarači);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 924 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 118 (ulica Sarači);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara (neupisan k.č. u novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 120 (ulica Sarači);

-         k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 921 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 121 (ugao ulica Sarači i Gazi Husrev-begova, Aeroplan);

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 921 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 122 (ugao ulica Sarači i Gazi Husrev-begova, Aeroplan).

„Imaret“, zapadni dio (dućani na zapadnoj strani Gazi Husrev-begove ulice):

-         k.č. 30 i 111 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 49 (ugao ulica Gazi Husrev-begova i Sarači)

-         k.č. 31 i 112 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 50 (ugao ulica Gazi Husrev-begova i Sarači, Vakuf Muntehe Kulović, rođene Sandžaktar);

-         k.č. 35, 36, 37, 40, 41, 116, 117, 118, 119, 121, 122 (stari premjer), što odgovara k.č. 921 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 54 (ugao ulica Gazi Husrev-begova i Sarači);

-         k.č. 32 i 113 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 51 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 33 i 114 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/4 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 52 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 34 i 115 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/5 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 53 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/8 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 57 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 39 i 120 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/9 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 58 (ulica Gazi Husrev-begova, Vakuf hadži-Ibrahim-age Čomare).

Gazi Husrev-begov hamam:

-         k.č. 37 (stari premjer), što odgovara k.č. 1067 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 22 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Pehlivanuše, Gazi Husrev-begov hamam sa kućištem i dvorištem);

-         k.č. 111 (stari premjer), što odgovara k.č. 1065 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 22 (ranije postojeći dućan sa dućaništem ispred  Gazi Husrev-begovog hamama);

-         k.č. 118 (stari premjer), što odgovara k.č. 1061 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 22 (zemljište ispred Gazi Husrev-begovog hamama).

Objekat Morića han:

-         k.č. 109 (stari premjer), što odgovara k.č. 577, 610, 620, 623 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 46 (kompletan objekat „Morića han“, ulica Sarači broj 77);

-         k.č. 119 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 612 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 48 (ulica Sarači broj 81);

-         k.č. 125 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 610 i 616 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 54 (ulica Sarači);

-         k.č. 166 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 128 (ulica Sarači u sastavu „Morića hana“);

-         k.č. 112 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 132 (ulica Sarači u sastavu „Morića hana“);

-         k.č. 110 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 150 (ulica Sarači u sastavu „Morića hana“);

 

-         k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 124 (Morića han);

-         k.č. 103 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 125 (Morića han);

-         k.č. 104 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 126 (Morića han);

-         k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 127 (Morića han);

-         k.č. 108 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 129 (Morića han);

-         k.č. 163 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 130 (Morića han);

-         k.č. 162 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 131 (Morića han);

-         k.č. 113 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 133 (Morića han, Sarači broj 77);

-         k.č. 115 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 134 (Morića han, Sarači broj 77);

-         k.č. 165 (stari premjer), što odgovara k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 149 (Morića han, Sarači broj 77),

-         k.o. Sarajevo, općina Stari Grad, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Unutar navedenih prostora:

-         dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-         u prizemlja objekata, koja se koriste za namjene čiji je karakter suprotan tradiciji historijske jezgre grada Sarajeva vratiti izvorne namjene ili uvesti nove namjene poput kulture i obrazovanja ili tradicionalnih zanata;

-         prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu izvršiti detaljno snimanje stanja; te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskog materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;

-         projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;

-         obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača i nije dopuštena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike –nadvratnika, vijenaca i sl.);

-         prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti materijale iste kao izvorne, izvorne tehnike obrade materijala;

-         infrastrukturni radovi su dopušteni samo uz odobrenje nadležnog ministarstva, a prema uslovima i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite.

Kada/ukoliko za dobra navedena u okviru tačke B) budu donesene pojedinačne odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenikom, mjere utvrđene tim odlukama bit će konačne i obavezujuće.

Za objekte iz tačaka A) i B) potrebno je uraditi jedinstveni plan upravljanja, kojim bi se ispitale postojeće pretpostavke na kojima se zasniva upravljanje objektima i cjelinama u savremenim uslovima u okviru ambijentalne cjeline Starog Grada u Sarajevu. Ovim planom je potrebno odrediti kriterije kako bi se stvorili uslovi za efikasan i jedinstven režim upravljanja i prezentacije navedenih historijskih objekata i graditeljskih cjelina.

U sklopu ovog plana upravljanja potrebno je izraditi:

-         program upravljanja naslijeđem sa definiranim nosiocima realizacije programa i sa precizno definiranim zadacima i ulogama;

-         poseban tehnički i finansijski program provedbe plana, uvažavajući specifičnost objekata i cjelina koji imaju vanrednu ambijentalnu i historijsku vrijednost, sa finansijskim pokazateljima;

-         ovaj jedinstveni plan upravljanja mora biti usklađen sa Detaljnim planom konzervacije kompletne grupe objekata Gazi Husrev-begovog vakufa.

C) Ostali graditeljski kompleksi ili objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata, nastali tokom osmanskog perioda:

Nekadašnji „Veliki han“:

-         k.č. 41 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 311 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 11 (Dijamant, ulica Samardžije);

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 311 i dio k.č. 312 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 12 (Dijamant, ulica Samardžije);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 310 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 13 (Razni korisnici u 11 poslovnih prostora, ulica Samardžije broj 12).

Dućani južno od Gazi Husrev-begove džamije:

-         k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 845 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 7 (Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 844 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 8 (Ćurčiluk veliki br. 15);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara k.č. 842 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 10 (Ćurčiluk veliki br. 17);

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 840 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 12 (Ćurčiluk veliki br. 23);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara k.č. 836 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 13 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 836 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 13 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 54 (stari premjer), što odgovara k.č. 836 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 14 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 839 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 55 (Ćurčiluk veliki br. 29-31);

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 843 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 9 (ulica Veliki ćurčiluk, Evladijet vakuf Hasnije-hanume Mašić);

-         k.č. 46 (stari premjer), što odgovara k.č. 841 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 11 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 55 (stari premjer), što odgovara k.č. 835 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 15 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 56 (stari premjer), što odgovara k.č. ...(novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 16 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 57 (stari premjer), što odgovara k.č. 834 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 17 (ulica Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 833 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 18 (ulice Kujundžiluk veliki i Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 59 (stari premjer), što odgovara k.č. 832 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 19 (ulice Kujundžiluk veliki i Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 60 (stari premjer), što odgovara k.č. 83.. (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 20 (Ćurčiluk veliki);

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 838 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 47 (Ćurčiluk veliki, Zaklada Moše Danijela Saloma);

-         k.č. 51 (stari premjer), što odgovara k.č. 837 (novi premjer), mahala X, broj z.k. uloška 49 (Ćurčiluk veliki ).

Dućani sjeveroistočno od  Gazi Husrev-begove džamije:

-         k.č. 40 (stari premjer), što odgovara k.č. 818 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 110 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 41 (stari premjer), što odgovara k.č. 817 i 819 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 111 (ugao ulica Sarači i Čizmedžiluk);

-         k.č. 42 (stari premjer), što odgovara k.č. 820 i 822 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 112 (ulica Sarači broj 22);

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara k.č. 821 i dio 822 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 114 (ulica Sarači broj 22);

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 821 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 113 (ulica Sarači, 2/3 suvlasnik nije nacionaliziran, 1/3 vlasništva Gazi Husrev-begovog vakufa nacionalizirana). 

Dućani zapadno od Gazi Husrev-begove džamije:

-         k.č. 11 (stari premjer), što odgovara k.č. 849 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 29 (ulica Mudželiti veliki);

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 850 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 21 (ulica Mudželiti veliki);

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. 846 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 17 (Mudželiti veliki br.2);

-         k.č. 15 (stari premjer), što odgovara k.č. 847 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 18 (Mudželiti veliki br.5); 

-         k.č. 12 (stari premjer), što odgovara k.č. 848 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 19 (Mudželiti veliki br.6); 

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 891 (novi premjer), mahala VI, broj z.k. uloška 8 (Mudželiti veliki br.3).

Dućani koji se nalaze istočno od Gazi Husrev-begove džamije sa obje strane  ulice Čizmedžiluk:

-         k.č. 14 (stari premjer), što odgovara k.č. 830 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 13 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 15 (stari premjer), što odgovara k.č. 829 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 14 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 15 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 17 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 16 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 18 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 17 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 18 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 19 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 20 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 22 (stari premjer), što odgovara k.č. dio 829 i 828 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 21 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 i 823 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 22 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 24 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 i 823 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 23 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 814 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 24 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 814 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 25 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 816 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 26 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 817 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 27 (ulica Čizmedžiluk, Evladijet vakuf hadži Mehmeda Kabodaja);

 

-         k.č.39 (stari premjer), što odgovara k.č. 631, 632 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 109 (ugao ulica Sarači i Čizmedžiluk, vakuf Mustafa-bega Dženetića);

-         k.č. 17 (stari premjer), što odgovara k.č. 827 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 16 (Čizmedžiluk br.7) (izuzet iz nacionalizacije);

-         k.č. 18 (stari premjer), što odgovara k.č. 827 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 17 (Čizmedžiluk br.7);

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. 826 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 18 (Čizmedžiluk br.9);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 825 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 19 (Čizmedžiluk br.11);

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 825 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 20 (Čizmedžiluk br.11);

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 822 i 824 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 21 (Čizmedžiluk br.13);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 813 i 822 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 23 (Čizmedžiluk br.13);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 815 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 25 (Čizmedžiluk br.23);

-         k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 644 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 2 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 4 (stari premjer), što odgovara k.č. 645 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 3 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf Džemile hanume Madžarević);

-         k.č. 5 (stari premjer), što odgovara k.č. 648 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 4 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf džamije Havadže Kemaludin);

-         k.č. 6 (stari premjer), što odgovara k.č. 649 i 651 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 5 (ulica Čizmedžiluk); 

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 651(novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 6 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 654 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 8 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf džamije Havadže Kemaludin);

-         k.č. 10 (stari premjer), što odgovara k.č. 656 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 9 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 11 (stari premjer), što odgovara k.č. 657 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 10 (ulica Čizmedžiluk, Vakuf Tabak hadži-Hasana);

-         k.č. 12 (stari premjer), što odgovara k.č. 668 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 11 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 13 (stari premjer), što odgovara k.č. 659 (novi premjer), mahala V, broj z.k. uloška 12 (ulica Čizmedžiluk);

-         k.č. 49 (stari premjer), što odgovara k.č. 660 (novi premjer), mahala XVIII, broj z.k. uloška 47 (ulica Čizmedžiluk).

Dućani u ulici Kazazi:

-         k.č. 4 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 5 (ulica Kazazi);

-         k.č. 3 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 6 (ulica Kazazi, Vakuf Halač Davud);

-         k.č. 7 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 8 (ulica Kazazi, Mekteb Kalin hadži-Ali);

-         k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 9 (ulica Kazazi);

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 662/2 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 10 (ulica Kazazi);

-         k.č. 18 (stari premjer), što odgovara k.č. 661 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 19 (ulica Kazazi);

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. 661 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 20 (ulica Kazazi);

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 665 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 21 (ulica Kazazi);

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara k.č. 654 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 22 (ulica Kazazi, Vakuf Mehmeda Garibije);

-         k.č. 22 (stari premjer), što odgovara k.č. 653 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 23 (ulica Kazazi;

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 650 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 24 (ulica Kazazi);

-         k.č. 24 (stari premjer), što odgovara k.č. 649 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 25 (ulica Kazazi);

-         k.č. 25 (stari premjer), što odgovara k.č. 646 i dio 647 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 26 (ulica Kazazi);

-         k.č. 26 (stari premjer), što odgovara k.č. 643 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 27 (ulica Kazazi);

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 642 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 28 (ulica Kazazi, Vakuf džamije Ferhat-bega);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 640 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 29 (ulica Kazazi);

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 637 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 30 (ulica Kazazi, Vakuf Subaši-zade hadži-Mehmeda);

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 635, 636, 638 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 31 (ulica Kazazi, Vakuf Subaši-zade hadži-Mehmeda);

-         k.č. 32 (stari premjer), što odgovara k.č. 634 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 32 (ulica Kazazi);

-         k.č. 34 (stari premjer), što odgovara k.č. 633 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 34 (ulica Kazazi);

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 639 (novi premjer), mahala IV, broj z.k. uloška 36 (ulica Kazazi);

-         k.č. 38 (stari premjer), što odgovara k.č. 630 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 108 (ugao ulica Sarači i Kazazi).

Dućani na sjevernoj strani ulice Sarači:

-         k.č. 63 (stari premjer), što odgovara k.č. 940 i 941 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 9 (ulica Sarači);

-         k.č. 65 (stari premjer), što odgovara k.č. 942 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 10 (ulica Sarači);

-         k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 942 i 943 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 10 (ulica Sarači);

-         k.č. 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 946 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 11 (ulica Sarači);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 947 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 12 (ulica Sarači);

-         k.č. 58 (stari premjer), što odgovara k.č. 935 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 5 (ulica Sarači);

-         k.č.59 (stari premjer), što odgovara k.č. 936 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 6 (ulica Sarači);

-         k.č. 62 (stari premjer), što odgovara k.č. 939 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 8 (ulica Sarači);

-         k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 948 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 13 (ulica Sarači);

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 949 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 14 (ulica Sarači);

-         k.č. 70 (stari premjer), što odgovara k.č. 950 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 15 (ulica Sarači);

-         k.č.71 (stari premjer), što odgovara k.č. 950 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 16 (ulica Sarači);

-         k.č. 78 (stari premjer), što odgovara k.č. 957 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 23 (ulica Sarači, Vakuf Mujaga Svrzo;

-         k.č. 80 (stari premjer), što odgovara k.č. 959 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 25 (ulica Sarači);

-         k.č. 93 (stari premjer), što odgovara k.č. 603 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 37 (ulica Sarači);

-         k.č. 94 (stari premjer), što odgovara k.č. 604 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 38 (ulica Sarači);

-         k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 605 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 39 (ulica Sarači);

-         k.č. 96 (stari premjer), što odgovara k.č. 606 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 40 (ulica Sarači);

-         k.č. 97 (stari premjer), što odgovara k.č. 607 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 41 (ulica Sarači);

-         k.č. 98 (stari premjer), što odgovara k.č. 608(novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 42 (ulica Sarači);

-         k.č. 99 (stari premjer), što odgovara k.č. 609 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 43 (zasebno uknjižena parcela u sklopu „Morića hana“, ulica Sarači broj 77);

-         k.č. 161 (stari premjer), što odgovara k.č. 609 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 45 (ulica Sarači br. 75, dućan kod ulaza u Morića han); 

-         k.č. 100 (stari premjer), što odgovara k.č. 609 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 44 (ulica Sarači, vakuf džamije Kadi Bali-efendije);

-         k.č. 118 (stari premjer), što odgovara k.č. 611 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 47 (ulica Sarači);

-         k.č. 119 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 612 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 48 (ulica Sarači);

-         k.č. 120 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 612 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 49 (ulica Sarači);

-         k.č. 121 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 613 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 50 (ulica Sarači);

-         k.č. 122 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 613 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 51 (ulica Sarači);

-         k.č. 123 (stari premjer), što odgovara k.č. 614 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 52 (ulica Sarači);

-         k.č. 124 (stari premjer), što odgovara k.č. 615 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 53 (ulica Sarači);

-         k.č. 125 (stari premjer), što odgovara k.č. 616 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 54 (ulica Sarači);

-         k.č. 127 (stari premjer), što odgovara k.č. 617 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 55 (ulica Sarači, vakuf Minet-zade Mehmed-bega);

-         k.č. 155 (stari premjer), što odgovara k.č. 448 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 69 (ulica Sarači);

-         k.č. 49 i 178 (stari premjer), što odgovara k.č. 1401/1, 1401/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 119 (ulica Sarači);

-         k.č. 53 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 123 (ulica Sarači);

-         k.č. 179 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1402/2 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 123 (ulica Sarači);

-         k.č. 104 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 126 (ulica Sarači, Morića han);

-         k.č. 168 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 610 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 155 (ulica Sarači);

-         dio k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 954 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 20 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah);

-         k.č. 74 (stari premjer), što odgovara k.č. 952 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 18 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 75 (stari premjer), što odgovara k.č. 953 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 19 (ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 956 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 22 (ulica Sarači broj 41, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 79 (stari premjer), što odgovara k.č. 958 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 24 (ulica Sarači broj 41, južno u odnosu na Hanikah i Džulagin dvor);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 955 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 21(ulica Sarači, južno u odnosu na Hanikah).

Na dijelu Čaršije zvanom „Trgovke“, koji se nalazi istočno od  „Kolobare“:

-         k.č. 77 (stari premjer), što odgovara k.č. 628/5 (novi premjer), mahala II, broj z.k. uloška 19 (građevinski plac);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 628/5 (novi premjer), mahala II, broj z.k. uloška 20 (građevinski plac).

Dućani na istočnoj strani Gazi Husrev-begove ulice:

-         k.č. 64 (stari premjer), što odgovara k.č. 902 i 903 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 75 (ulica Mali kujundžiluk); 

-         k.č. 65 i 66 (stari premjer), što odgovara k.č. 901 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 7 i 76 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 67 (stari premjer), što odgovara k.č. 887 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 78 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 68 (stari premjer), što odgovara k.č. 887 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 79 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 886 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 80 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 71 (stari premjer), što odgovara k.č. 885 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 81 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 72 (stari premjer), što odgovara k.č. 884 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 82 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 882 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 83 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 76 (stari premjer), što odgovara k.č. 873 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 86 (ulica Gazi Husrev-begova, Zaklada Moše Danijela);

-         k.č. 104 (stari premjer), što odgovara k.č. 858 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 87 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 105 (stari premjer), što odgovara k.č. 857 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 88 (ulica Gazi Husrev-begova);

-         k.č. 106 (stari premjer), što odgovara k.č. 855 (novi premjer), mahala VII, broj z.k. uloška 89 (ulica Gazi Husrev-begova).

Unutar navedenih prostora:

-         dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite, s tim da su izuzetno dopuštene interpolacije, pod uslovom da novoizgrađeni objekti dimenzijama, izgledom ili na neki drugi način ne ugrožavaju spomeničku, prirodnu ili ambijentalnu vrijednost ostalih prostora;

-         prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu, izvršiti detaljno snimanje stanja,  te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskog materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;

-         projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;

-         obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača i nije dopuštena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike –nadvratnika, vijenaca i sl.);

-         prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti materijale iste kao izvorne, izvorne tehnike obrade materijala;

-         izvršiti konstruktivnu sanaciju objekata kod kojih je realna opasnost od konstruktivnog kolapsa;

-         infrastrukturni radovi su dopušteni samo uz odobrenje nadležnog ministarstva, a prema uslovima i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite.

Namjena objekata:

-         izvršiti regulaciju prizemlja objekata vraćanjem njihovih izvornih namjena ili uvođenjem novih namjena primjerenih centralnoj gradskoj zoni – ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti manjeg kapaciteta, kao i za kulturne i edukativne svrhe;

-         zabranjeno je uvođenje novih namjena koje bi utjecale na promjenu karaktera i elemenata koji karakteriziraju dati ambijent i namjena koje zagađuju okoliš.

Infrastruktura i urbani mobilijar:

-         dopušteno je uvođenje savremenih sanitarnih i higijensko-tehničkih uređaja na način koji neće utjecati na vanjski izgled objekata;

-         dopušteno je projektiranje i izvođenje javne rasvjete i urbanog mobilijara u skladu sa arhitektonskim i tipološkim kontekstom date zone, tako da ne narušava ambijentalne vrijednosti cjeline;

-         izvršiti analizu uličnih platna – detaljan snimak postojećeg stanja, obradu i identificiranje njihove slojevitosti i izraditi detaljan plan intervencija kako bi se očuvao karakter ulice;

-         izvršiti analizu otvorenih prostora – detaljan snimak postojećeg stanja i izraditi detaljan plan intervencija kako bi se očuvao njihov karakter;

-         zabranjuje se podizanje reklamnih tijela, oglasa i oznaka koje narušavaju vizure i zaklanjaju urbani pejzaž;

-         oznake, reklame i ploče, kao i frontovi ne smiju prelaziti prizemlje, niti izlaziti izvan građevinske linije;

-         postojeće reklame, ploče i drugi sadržaji koji narušavaju ambijentalnu cjelinu potrebno je ukloniti ili preoblikovati.

D) Objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata nastali tokom austrougarskog perioda koji su ranije proglašeni nacionalnim spomenicima:

Nekadašnji hotel „Stari Grad“:

-         k.č. 69 (stari premjer), što odgovara k.č. 496/1 (novi premjer), mahala XXXIII, broj z.k. uloška 27 (ulica M. M. Bašeskije).       

Na navedeni objekat primjenjuju se mjere zaštite utvrđene u pojedinačnoj odluci.

E) Ostali objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata nastali tokom austrougarskog perioda:

Stambeni objekat u ulici Sime Milutinovića:

-         k.č. 33 (stari premjer), što odgovara k.č. 1294 i 1295 (novi premjer), mahala XXXVII, broj z.k. uloška 43 (ulica Sime Milutinovića broj 8).

Historijska građevina na Obali Kulina bana:

-         k.č. 95 (stari premjer), što odgovara k.č. 2038, 2042, 2045/1-3 (novi premjer), mahala XXXVIII, broj z.k. uloška 70 (Obala Kulina bana broj 25 i Zrinskog čikma, bivša zgrada Policije).

Gazi Husrev-begova palata  na Trgu fra Grge Martića:

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. 1973/1 (novi premjer), mahala XL, broj z.k. uloška 1 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Trg fra Grge Martića);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 1973/1 (novi premjer), mahala XL, broj z.k. uloška 1 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Trg fra Grge Martića, stambeno-poslovni objekat GHB vakufa);

-         k.č. 101 (stari premjer), što odgovara k.č. 1973/2 (novi premjer), mahala XL, broj z.k. uloška 1 (Ferhadija, „Kvadrant“).

Stambeno-poslovni objekat u ulici Edhema Mulabdića:

-         k.č. 50 (stari premjer), što odgovara k.č. 1000, 999, 998 (novi premjer), mahala XLI, broj z.k. uloška 34 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Edhema Mulabdića), k.o. Sarajevo, općina Stari Grad, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Stambeno-poslovni objekat u Kulovića ulici:

-         k.č. 43 (stari premjer), što odgovara k.č. 1822/1 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 16 (objekat na uglu ulica Kulovića i Branilaca grada), k.o. Sarajevo, općina Centar, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Za ovu grupu objekata predviđene su slijedeće mjere zaštite:

-         dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-         revitalizirati unutrašnja dvorišta (sanacija fasada radi spriječavanja prodora atmosferske i kapilarne vlage; saniranje instalacija);

-         prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu, izvršiti detaljno snimanje stanja,  te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskog materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;

-         projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na gore navedenom detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;

-         obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača i nije dopuštena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.);

-         prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti materijale iste kao izvorne, izvorne tehnike obrade materijala;

-         projektnom dokumentacijom obraditi dotrajale i oštećene elemente objekta(krov, fasade, horizontalni i vertikalni oluci itd.) i predvidjeti njihovu zamjenu u skladu sa gore navedenim metodama;

-         plastične i aluminijske okvire na otvorima zamijeniti drvenim, u skladu sa podacima o izvornom stanju;

-         potrebno je izvršiti preoblikovanje  dogradnji u potkrovlju, kao i  objekata privremenog karaktera u zonama unutrašnjih dvorišta;

-         prilikom intervencija mora biti očuvan autentičan izgled unutrašnjeg prostora;

-         dopušteno je uvođenje savremenih sanitarnih i higijensko-tehničkih uređaja na način koji neće utjecati na vanjski izgled objekata.

F) Objekti konačno oblikovani tokom austrougarskog perioda koji su vremenom dograđivani i mijenjali namjenu:

Đulagin dvor:

-         k.č. 52 (stari premjer), što odgovara k.č. 961 (novi premjer), mahala XXXII, broj z.k. uloška 31 (ugao ulica M. M. Bašeskije i Đulagine, internat i učionice GHB medrese);

-         k.č. 85 (stari premjer), što odgovara k.č. 961 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 30 (južni ulaz prema ulici Sarači);

-         dio k.č. 73 (stari premjer), što odgovara k.č. 961 (novi premjer), mahala XXXI, broj z.k. uloška 20. 

Za ovaj objekat predviđene su slijedeće mjere zaštite:

-         dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi tekućeg održavanja i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-         prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu, izvršiti detaljno snimanje stanja,  te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskog materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;

-         projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na gore navedenom detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekta;

-         obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača i nije dopuštena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.);

-         prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti materijale iste kao izvorne, izvorne tehnike obrade materijala;

-         projektnom dokumentacijom obraditi dotrajale i oštećene elemente objekta (krov, fasade, horizontalni i vertikalni oluci itd.) i predvidjeti njihovu zamjenu u skladu sa gore navedenim metodama;

-         dopušteno je uvođenje savremenih sanitarnih i higijensko-tehničkih uređaja na način koji neće utjecati na vanjski izgled objekata.

G) Izdržavani objekti (hajrati) nastali u periodu između dva svjetska rata:

Zgrada nekadašnjeg Gazi Husrev-begovog mekteba u ulici Ćemerlina nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 1906 (novi premjer), odnosno k.č. 34 (stari premjer), mahala LXXV – Sarajevo, z.k. uložak broj 65, k.o. Sarajevo, općina Stari Grad, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Za ovaj objekat predviđene su slijedeće mjere zaštite:

-         dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu, te radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog spomenika, uz odobrenje  nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-         prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti u najvećoj mogućoj mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva;

-         prilikom restauracije fasada, potrebno izvršiti adekvatnu hromatsku obradu svih fasada, po uzoru na originalnu boju;

-         dopušteni su infrastrukturni radovi uz odobrenje nadležnog  ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-         izraditi i provoditi  program prezentacije objekta.

H) Objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata nastali u periodu između dva svjetska rata:

Građevine i zemljište u ulici Tekija čikma:

-         k.č. 47 (stari premjer), što odgovara k.č. 2039 (novi premjer), mahala XXXVIII, broj z.k. uloška 17;

-         k.č. 122 (stari premjer), što odgovara k.č. 2039 (novi premjer), mahala XXXVIII, broj z.k. uloška 93.

Za  objekat unutar kompleksa nastao u periodu između dva svjetska rata predviđene su slijedeće mjere zaštite:

-         dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu, te radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog spomenika, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-         prilikom radova na konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i restauraciji koristiti u najvećoj mogućoj mjeri izvorne materijale i vezivna sredstva;

-         prilikom restauracije fasada, potrebno izvršiti adekvatnu hromatsku obradu svih fasada, po uzoru na originalnu boju;

-         dopušteni su infrastrukturni radovi uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite.

Za  objekat unutar kompleksa nastao tokom osmanskog perioda potrebno je poduzeti hitne mjere konstruktivne sanacije, a nakon toga potrebno je izvršiti istraživačke radove kako bi se izvršila konačna valorizacija objekta. Do tada su dopušteni isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi na objektu, te radovi koji imaju za cilj prezentaciju nacionalnog spomenika, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite.

Na slobodnim površinama dopušteni su:

-         infrastrukturni radovi i radovi na uređenju zemljišta uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite.

I) Objekti poslovnog karaktera namijenjeni ostvarivanju prihoda za izdržavanje hajrata nastali tokom osmanskog perioda čija je historijska vrijednost značajno umanjena:

Dućani u ulici Safet-bega Bašagića i Tahčića sokaku:

-         k.č. 148 (stari premjer), što odgovara k.č. 135, 137, 138 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 122 (ulica Tahčića sokak);

-         k.č. 143 (stari premjer), što odgovara k.č. 136 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 123 (ulica Safet-bega Bašagića);

-         k.č. 144 (stari premjer), što odgovara k.č. 133 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 124 (ulica Safet-bega Bašagića);

-         k.č. 145 (stari premjer), što odgovara k.č. 130 (novi premjer), mahala XCVIII, broj z.k. uloška 125 (ulica Safet-bega Bašagića).

Za ovu grupu objekata dopuštene su izuzetne interpolacije pod uslovom da:

-         objekti ne smiju mjerilom i koloritom odudarati od objekata sa historijskim vrijednostima;

-         objekti moraju u svom sveukupnom dojmu odražavati ambijentalni identitet, ali su dopušteni elementi savremenog dizajna i materijala, ukoliko su u skladu sa strukturom i okolinom;

-         svi objekti moraju poštovati građevinsku liniju susjednih objekata i u prizemlju i na spratovima;

-         zabranjena je izgradnja objekata čija namjena može ugroziti ambijentalnu cjelinu.

J) Parcele na kojima su se nalazili objekti ili graditeljske cjeline od ambijentalnog značaja za historijsko jezgro Sarajeva, a danas su srušene ili parcele vezane uz značajne graditeljske cjeline nastale tokom osmanskog ili austrougarskog perioda:

Parcela na uglu ulica Bazardžani i Ćurčiluk veliki kod Brusa-bezistana: 

-         k.č. 11 (stari premjer), što odgovara k.č. 753 (novi premjer), mahala XVIII, broj z.k. uloška 10 (dio pločnika).

Parcela pored Brusa-bezistana:

-         k.č. 2 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 756 (novi premjer), mahala XV, broj z.k. uloška 14 (ulica Bazardžani, dio pločnika).

Parcela u ulici Oprkanj kod ulice Telali:

-         k.č. 12 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 357 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 30;

-         k.č. 13 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 357 (novi premjer), mahala XXV, broj z.k. uloška 31.

Prostor nekadašnje Sagrdžijske čaršije se nalazi na slijedećim parcelama:

-         k.č.10 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVII, broj z.k. uloška 18;

-         k.č. 9 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala XXVII, broj z.k. uloška 19;

-         k.č. 8 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala XXVII, broj z.k. uloška 20;

-         k.č. 16 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1398 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 14;

-         k.č. 19 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 15;

-         k.č. 20 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 16;

-         k.č. 21 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 17;

-         k.č. 23 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 19;

-         k.č. 27 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 21;

-         k.č. 28 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 22;

-         k.č. 29 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396(novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 23;

-         k.č. 30 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 24;

-         k.č. 31 (stari premjer), što odgovara k.č. 1395 i 1396 (novi premjer), mahala XXVIII, broj z.k. uloška 25;

-         k.č. 48 (stari premjer), što odgovara k.č. 1396 (novi premjer), mahala LXXVI, broj z.k. uloška 14.

Parcele u blizini stambeno-poslovnog objekta u Kulovića ulici:

-         k.č. 44 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1820/1 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 15 (Kulovića ulica);

-         k.č. 45 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1820/1 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 14 (Kulovića ulica); 

-         k.č. 105 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1819/1 i 1819/2 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 18 (unutrašnje dvorište);

-         k.č. 106 (stari premjer), što odgovara dio k.č. 1819/1 i 1819/2 (novi premjer), mahala XLVIII, broj z.k. uloška 17 (unutrašnje dvorište),  k.o. Sarajevo, općina Centar, Sarajevo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

U prostorima sa ovim stepenom zaštite moguća je rekonstrukcija, ranije postojećih objekata, pod uslovom da se radi na osnovu originalne dokumentacije, ili izuzetno, dopuštene su savremene interpolacije, pod uslovom da novoizgrađeni objekti dimenzijama, izgledom ili na neki drugi način ne ugrožavaju spomeničku, prirodnu ili ambijentalnu vrijednost ostalih prostora.

Na pješačkim zonama ili drugim javnim površinama nije dopuštena gradnja trajnih ili privremenih objekata, osim u izuzetnim slučajevima, ako se dokaže da gradnja objekata manjih gabarita neće ugroziti spomeničku vrijednost zaštićenih objekata, ili će doprinijeti boljoj prezentaciji spomenika.

Za kompletnu grupu objekata Gazi Husrev-begovog vakufa potrebno je izraditi detaljni  plan konzervacije cjeline:

U sklopu ovog plana moguće je predvidjeti radove rehabilitacije, konzervacije, prezentacije i adaptacije objekata savremenoj namjeni, a izuzetno i interpolaciju novih objekata koji svojim oblikom, dimenzijama i vanjskom obradom neće ugroziti strukturu zaštićenog područja. U tom prostoru potrebno je u potpunosti očuvati plansku osnovu i restaurirati I hortikulturno urediti postojeće otvorene prostore.

Provedbeni plan treba biti urađen u skladu sa postojećim propisima (Pravilnik o obaveznoj i jedinstvenoj metodologiji za izradu regulacionih planova).

Utvrđuju se slijedeće mjere zaštite za pokretnu imovinu u sklopu nacionalnog spomenika (u daljnjem tekstu: pokretno  naslijeđe):

-         Vlada Federacije osigurat će odgovarajuće fizičke i tehničke uslove za čuvanje pokretnog naslijeđa;

-         Izlaganje i ostali vidovi prezentacije pokretnog naslijeđa na području Bosne i Hercegovine vršit će se na osnovi uslova koje utvrdi federalno ministarstvo nadležno za kulturu;

-         Nadzor nad provođenjem mjera zaštite pokretnog naslijeđa vrši federalno  ministarstvo nadležno za kulturu.

 

IV

 

Iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini.

Odobrenje za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko bude nsumnjivo utvrđeno da to neće ni na koji način ugroziti nacionalni spomenik.

Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uslove pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat dobra u zemlju, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija za osiguranje tih uslova i o tome obavještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

 

V

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine,  kantonalne, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, federalnom ministarstvu nadležnom za kulturu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Komisija  je donijela u slijedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 02-2-40/2009-29

13. maja 2009. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra HadžimuhamedovićPlan of the buildings of the Gazi Husref-beg waqf on Baščaršija Gazi Husrev-bey mosqueGazi Husrev-bey mosque, west facadeGazi Husrev-bey mausoleum
Prva Gazi Husrev-begova vakufnama za džamiju, imaret i hanikahFirst Gazi Husrev-bey’s vakufnama for mosque, imaret and hanikah Gazi Husrev-bey’s vakufnamasThe ferman dating from 1533
Kazazi Street Kazazi Street, view from northČizmedžiluk StreetShops northeast from the Gazi Husrev-bey mosque
Shops south from Gazi Husrev-bey mosque, Čurčiluk Veliki Street Shops west from Gazi Husrev-bey mosque, Mudželiti Veliki Street Shops west from Gazi Husrev-bey mosque, Mudželiti Veliki Street Medresa
HanikahImaretClock tower Imaret and shops in the Kujundžiluk Mali Street
Headquarter of the Gazi Husrev-bey Waqf, Mudželiti Veliki StreetImaret, Gazi Husrev-bey StreetImaret, inner courtyardImaret, interior
BezistanShops on the east side of the Gazi Husrev-bey Street Shops on the east side of the Gazi Husrev-bey Street Tašlihan, model
Tašlihan, archaeological excavation Shops in Sarači StreetShops in Sarači Street and Morića hanMorića han
Morića han, entranceShops in Sarači Street, east partDaireDaire, interior
Veliki hanGazi Husrev-bey hamamHastahanaHastahana
Former Sagrdžijska čaršijaObjects in the eastern range of the Safet-bey Bašagić StreetBuilding in Tahčića sokakOld Town Hotel
Đulagin dvor, southwestĐulagin dvor, northBuilding in Simo Milutinović StreetBuilding in Obala Kulina bana
Building in Obala Kulina bana, detailGazi Husrev-bey’s palace Gazi Husrev-bey’s palace Building in Edhem Mulabdić Street
Building in Kulovića StreetBuilding in Kulovića StreetThe building of the former Gaza Husrev-bey mekteb in Ćemerlina Street Buildings and land in the Tekija Čikma Street, residential and commercial building


BiH jezici 
Commision to preserve national monuments © 2003. Design & Dev.: