početna stranica    
 
Javne nabavke

Linkovi

Pretraživač stranice

Bibliotečko-dokumentacijski centar

Javne nabavke


Broj: 02-16.4-101/16-4
Datum: 26.04.2016.god

Na osnovu člana 69. stav (2) a), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i člana 8.stav 2. (f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke donosim

ODLUKU
o poništenju postupka

Poništava se postupak javne nabavke usluga održavanja Prostorne baze podataka o spomenicima jer u utvrđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Obrazloženje

Nakon provedenog postupka direktnog sporazuma za dostavljanje ponuda za uslugu održavanja Prostorne baze podataka o spomenicima broj 02-16.4-101/16-3 od 12.04.2016.god., Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o poništenju postupka obzirom da za navedenu nabavku nije dostavljena nijedna ponuda.

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa članom 69. stav (2) a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim učesnicima u postupku
2. a/a

___________________________________________________________________________
Broj: 09-16.4-103/16-2
Sarajevo, 13.04.2016. godine


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku digitalnog fotoaparata Canon EOS 70D Body, objektiva Canon EF24-105 mm STM i dodatne opreme (poklopac kućišta, torbica, stativ i memorijska kartica od 32 GB) dodjeljuje se C servis d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 2.842,11 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-103/16-1 od 09.04.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku digitalnog fotoaparata i dodatne opreme.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na tri dobavljača (C Servis d.o.o. Sarajevo, Imtec d.o.o. Sarajevo; i Kamer commerce d.o.o. Sarajevo).

Ponude su dostavila dva ponuđača i to:
1. C servis d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.429,15 KM bez PDV-a, odnosno 2.842,11 KM sa PDV-om;
2. Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.068,92 KM bez PDV-a, odnosno 3.590,64 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio C servis d.o.o. Sarajevo u iznosu od 2.842,11 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a
___________________________________________________________________________


Broj: 09-16.4-50/16-2
Sarajevo, 29.01.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku lanaca za snijeg (2 para) za motorno vozilo Mahindra XUV 500 VAN, dimenzije guma 235/65 R17, dodjeljuje se Djeem Trans d.o.o. Bosch Car Service Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 180,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-50/16-1 od 28.01.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku lanaca za snijeg (2 para).
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na četiri dobavljača (Kare d.o.o. Sarajevo; TR Autoshop „Maja“ Sarajevo; Makbel Trade d.o.o. Sarajevo; i Djeem Trans d.o.o. Bosch Car Service Sarajevo).

Ponude su dostavila tri ponuđača i to:
1. TR Autoshop „Maja“ Sarajevo u iznosu od 204,00 KM sa PDV-om;
2. Kare d.o.o. Sarajevo u iznosu od 345,84 KM sa PDV-om;
3. Djeem Trans d.o.o. Bosch Car Service Sarajevo u iznosu od 180,00 KM sa PDV-om.

Ponuda TR Autoshop „Maja“ Sarajevo je odbačena jer nije u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda (preciziran je način plaćanja u roku od 15 dana po obavljenoj isporuci i dostavi računa, a navedeni pravni subjekt traži 100 % avansnu uplatu).

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Djeem Trans d.o.o. Bosch Car Service Sarajevo u iznosu od 180,00 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a
___________________________________________________________________________
Broj: 09-16.4-49/16-2
Sarajevo, 29.01.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku kancelarijskog namještaja, dodjeljuje se KABAS d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 3.880,00 KM bez PDV-a.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-49/16-1 od 27.01.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku kancelarijskog namještaja.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa upućeni na četiri dobavljača (PRIM INVEST d.o.o. Sarajevo; KABAS d.o.o. Sarajevo; Inter-com d.o.o. Zenica; R&S d.o.o. Sarajevo).
Ponude su dostavila dva ponuđača i to:
1. R&S d.o.o. Sarajevo u iznosu od 4.540,00 KM bez PDV-a;
2. KABAS d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.880,00 KM bez PDV-a.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio KABAS d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.880,00 KM bez PDV-a. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

___________________________________________________________________________

Broj: 09-16.4-12/16-2
Sarajevo, 08.01.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku digitalnog fotoaparata i dodatne opreme (poklopac kućišta, torbica i memorijska kartica od 32 GB) dodjeljuje se C servis d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 1.243,01 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-12/16-1 od 05.01.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku digitalnog fotoaparata i dodatne opreme.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na četiri dobavljača (Imtec d.o.o. Sarajevo; Domod d.o.o. Sarajevo; Tehnomag d.o.o. Sarajevo; i C servis d.o.o. Sarajevo).
Ponudu je dostavio samo C servis d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.243,01 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio C servis d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.243,01 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

___________________________________________________________________________

Broj: 09-16.4-11/16-2
Sarajevo, 08.01.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku dva mobilna dodjeljuje se Imtec d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 942,56 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-11/16-1 od 05.01.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku dva mobilna telefona.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na četiri dobavljača (Imtec d.o.o. Sarajevo; Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo; Domod d.o.o. Sarajevo i Tehnomag d.o.o. Sarajevo).

Ponude su dostavila dva ponuđača i to:
1. Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 942,56 KM sa PDV-om;
2. Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.013,98 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 942,56 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.


Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

___________________________________________________________________________


Broj: 09-16.4-3/16-2
Sarajevo, 06.01.2016. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluga registracije (bez tehničkog pregleda), obaveznog i potpunog kasko osiguranja, motornog vozila Mahindra XUV 500 VAN dodjeljuje se Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo jer je dostavilo ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 2.024,95 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-3/16-1 od 04.01.2016. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga registracije (bez tehničkog pregleda), obaveznog i potpunog kasko osiguranja motornog vozila Mahindra XUV 500 VAN.

Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa upućeni na tri dobavljača (Triglav Osiguranje d.d. Sarajevo; Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo; i Bosna-Sunce osiguranje d.d. Sarajevo).

Ponude su dostavila sva tri ponuđača, kako slijedi:
1. Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 2.024,95 KM sa PDV-om;
2. Triglav Osiguranje d.d. Sarajevo, u iznosu od 2.457,10 KM sa PDV-om;
3. Bosna-Sunce osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 2.275,01 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavilo Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 2.024,95 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

___________________________________________________________________________

Broj: 09-16.5-142/15-12
Datum: 08.12.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.5-142/15-11 od 07.12.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku izvođenja konzervatorskih radova tekućeg održavanja stupe Buzaljko (Muharema) Ibrahima u Stocu dodjeljuje se firmi GD „Bišina“ d.o.o. Mostar jer je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.005,20 KM KM bez PDV-a. Javna nabavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.5-142/15-1 od 12.11.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku izvođenja radova tekućeg održavanja stupe Buzaljko (Muharema) Ibrahima u Stocu. Obavještenje o nabavci broj 497-7-3-40-3-23/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 16.11.2015. godine. Ponuđač GD „Bišina“ d.o.o. Mostar je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.005,20 KM bez PDV-a. Pored navedene ponude, ponudu su dostavili DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar u iznosu od 46.803,90 KM bez PDV-a, i „Neimari“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 75.175,10 KM bez PDV-a.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržanom u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.5-142/15-11 od 07.12.2015. godine i članom 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a

___________________________________________________________________________

Broj: 09-16.4-148/15-2
Sarajevo, 07.12.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku računara i računarske opreme dodjeljuje se Imtec d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 6.282,90 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-148/15-1 od 30.11.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku računara i računarske opreme.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na četiri dobavljača (Imtec d.o.o. Sarajevo; Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo; Uni-expert d.o.o. Sarajevo; i Winwin shop Sarajevo).
Ponude su dostavila tri ponuđača, kako slijedi:
1. Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 6.282,90 KM sa PDV-om;
2. Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo u iznosu od 6.488,29 KM sa PDV-om;
3. Uni-expert d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 4.997,30 KM sa PDV-om.

Ponuda Uni-expert d.o.o. Sarajevo je odbačena jer nije u skladu sa zahtjevom za dostavu ponuda (preciziran je način plaćanja u roku od 15 dana po obavljenoj isporuci i dostavi računa, a navedeni pravni subjekt traži avansnu uplatu).
Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 6.282,90 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a
___________________________________________________________________________

Broj: 11-16.4-140/15-22
Datum: 01.12.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.4-140/15-21 od 30.11.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli okvirnog sporazuma

1. Okvirni sporazum za javnu nabavku usluga štampanja dodjeljuje se Štampariji Fojnica d.d. Fojnica u iznosu od 22.505,00 KM bez PDV-a, odnosno 26.330,85 KM sa PDV-om i SM Studio Marketing Legend d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 35.872,34 KM bez PDV-a, odnosno 41.970,64 KM sa PDV-om.
2. Dodjela pojedinačnog ugovora na temelju ovog okvirnog sporazuma, jednom od dva navedena ponuđača iz tačke 1. ove odluke, vrši se po kriteriju najniže cijene, a nakon provedenog postupka mini tendera (član 32. stav 5 (b) Zakona o javnim nabavkama).

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 11-16.4-140/15-1 od 19.10.2015. godine. proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga štampanja. Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-39-3-22/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 02.11.2015. godine. U skladu sa članom 32. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, tačkom 2.5. tenderske dokumentacije je propisano da se u ovom postupku okvirni sporazum može zaključiti sa dva ili više ponuđača čije ponude budu ocijenjene kao tehnički zadovoljavajuće.
U navedenom postupku ponude su dostavila tri ponuđača, i to: Štamparija Fojnica d.d. Fojnica u iznosu od 22.505,00 KM bez PDV-a, odnosno 26.330,85 KM sa PDV-om, SM Studio Marketing Legend d.o.o. Sarajevo u iznosu od 35.872,34 KM bez PDV-a, odnosno 41.970,64 KM sa PDV-om i A DIZAJN d.o.o. Sarajevo u iznosu od 27.722,10 KM bez PDV-a, odnosno 32.434,86 KM sa PDV-om.
Analizom dostavljenih ponuda Komisija za javne nabavke je ocijenila da su ponude Štamparije FOJNICA d.d. Fojnica i SM Studio Marketing Legend d.o.o. Sarajevo tehnički prihvatljive. Ponuda firme A DIZAJN d.o.o. Sarajevo je odbačena jer ne sadrži potpisanu izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, obrazac 4. tenderske dokumentacije (povjerljivi podaci), jamstvenik na kopiji ponude i sve numerisane stranice.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržanom u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.4-140/15-21 od 30.11.2015. godine, člana 32. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH i tačkom 2.5.tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a
___________________________________________________________________________
Broj: 09-16.4-146/15-2
Sarajevo, 30.11.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluga redovnog servisiranja (zamjena ulja; zamjena svih filtera (ulja, goriva, zraka i klime), zamjena sijalica za poziciju na prednjim svjetlima i provjera rashladne tečnosti) motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI dodjeljuje se OR Automehaničarska radnja „AE“ Sarajevo jer je dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 207,42 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-146/15-1 od 26.11.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga redovnog servisiranja motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa i maila upućeni na tri dobavljača (Šandor d.o.o. Sarajevo; Triab d.o.o. Sarajevo i OR Automehaničarska radnja „AE“ Sarajevo).

Ponude su dostavila dva ponuđača, kako slijedi:
1. Šandor d.o.o. Sarajevo u iznosu od 226,01 KM sa PDV-om;
2. OR Automehaničarska radnja „AE“ Sarajevo u iznosu od 207,42 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavila OR Automehaničarska radnja „AE“ Sarajevo u iznosu od 207,42 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a
___________________________________________________________________________
Broj: 03.1-34.2-145/15-1
Sarajevo, 17.11.2015. godine

JAVNI OGLAS za angažovanje vanjskih saradnika za obavljanje povremenih poslova za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

1. Vozač (više izvršilaca)
Opis poslova: povremeni poslovi prevoza osoblja Komisije, službenim vozilom, na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Uslovi: Pored opštih uslova propisanih zakonom (navršenih 18 godina života, državljanstvo BiH, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak), kandidat mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove: SSS, posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije najmanje 10 godina, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima vozača; poželjno znanje engleskog jezika.
Potrebni dokumenti: popunjen i potpisan prijavni obrazac, kopija lične karte (ne mora biti ovjerena), te ovjerene kopije sljedećih dokumenata: svjedočanstvo završene srednje škole; dokaz o traženom radnom iskustvu, dokaz o znanju engleskog jezika.
Napomena: Sa izabranim kandidatom se zaključuje ugovor o povremenim poslovima za period 01.01.-31.12.2016. godine.

Postupak prijavljivanja: Prijava na javni oglas vrši se isključivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca, koji se može dobiti u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Sarajevo, Maršala Tita 9a, sprat I (soba 112), ili putem e-maila aneks8ko@bih.net.ba. Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca od strane kandidata, kao i nepotpisan obrazac, odbacit će se kao neuredna prijava.
Prijavu na javni oglas treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, lično u pisarnicu Komisije ili putem pošte, na adresu:
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, 71000 Sarajevo, Maršala Tita 9a, sa naznakom: „Prijava na oglas za vozača“.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti, a na poleđini koverte se obavezno navodi ime i adresa pošiljaoca.
Nepotpisane, nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje. Neblagovremene prijave se vraćaju neotvorene.
Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u ovom oglasu (ta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje).

Izabrani kandidati dužni su, prije zaključivanja ugovora, donijeti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju.

Postupak izbora:
Postupak izbora kandidata će provesti posebna komisija koju imenuje izvršni funkcioner Komisije. Svi kandidati koji ispunjavaju tražene uslove biće uvršteni na listu vozača za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i sa njima će se zaključiti ugovor o obavljanju povremenih poslova.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 11-16.4-104/15-6
Sarajevo, 16.11.2015.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 8. stav 2. tačka f. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke, a u vezi sa preporukom Komisije za javne nabavke u predmetnom postupku, donosim

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke usluga izrade informacione table u Maculjama u Općini Novi Travnik, je SM studio marketing legend d.o.o.Sarajevo sa ponudom u iznosu od 888,31 KM sa PDV-om).

Obrazloženje

Odlukom broj 11-16.4-104/154-5 od 10.11.2015.godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na adrese tri dobavljača, i to:

Naziv i sjedište / Telefon / Fax / Email

1. Makinvest d.o.o. Sarajevo / +387 33 262 340 / +387 33 262 341 / info@makinvest.ba
2. ADIZAJN d.o.o Sarajevo / +387 33 587 013 / + 387 587 005 / info@adizajn.ba, adizajn@gmail.com
3. SM studio marketing legend / + 387 33 265 600 / +387 33 442 049 / gazibara@sm-studiomarketing.com

Od prethodno navedenih, ponudu je dostavio samo SM studio marketing legend u iznosu od 759,24 KM bez PDV-a, odnosno 888,31 KM sa PDV-om. Shodno navedenom, odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. SM studio marketing legend


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 09-16.4-133/15-18
Datum: 28.10.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.4-133/15-17 od 26.10.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku usluga prevođenja sa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika na engleski i obratno dodjeljuje se Agenciji za učenje stranih jezika „Cerovac“ d.o.o. Trebinje jer je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 16.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 18.837,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.4-133/15-1 od 28.09.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga prevođenja sa bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika na engleski i obratno. Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-28-3-19/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 05.10.2015. godine. Agencija za učenje stranih jezika „Cerovac“ d.o.o. Trebinje je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 18.837,00 KM sa PDV-om.
Pored navedene ponude, prihvatljivu ponudu je dostavilo i Udruženje sudskih tumača Republike Srpske u iznosu od 21.949,20 KM sa PDV-om. Komisija za javne nabavke je odbacila ponude Koleks“ d.o.o. PJ Oxford edukativni centar Banja Luka, Samostalne djelatnosti „Libar“ – Agencija za poduke i prevodilaštvo vl. Marija Vujica Ljubuški i Edukacionog centra „Barbados“ d.o.o. Vogošća obzirom da navedena pravna lica nisu dostavila tehnički zadovoljavajuće ponude.
Koleks d.o.o. Banja Luka (PJ Oxford Edukativni Centar nije dostavila ponudu potpisanu od strane ovlaštenog lica. Uvidom u dostavljenu punomoć Komisija je utvrdila da Angel Taskovski, ovlašteno lice za zastupanje prema dostavljenom sudskom registru, ovlašćuje Gordanu Milovanović da „ovjerava dokumente za tendere, te preuzima dokumente i obavlja sve poslove kod Odjeljenja za urbanističko tehničke uslove i sve radnje za pribavljanje urbanističko tehničkih uslova i građevinske dozvole“. Shodno predmetnoj punomoći Gordana Milovanović nije ovlaštena da potpisuje niti dostavlja ponude ugovornim organima radi učešća u postupcima javnih nabavki.
Samostalna djelatnost „Libar“ – Agencija za poduke i prevodilaštvo vl. Marija Vujica Ljubuški nije dostavila traženu dokumentaciju, odnosno: kopiju ponude u skladu sa tačkom 5.9 tenderske dokumentacije; Prilog 4: Obrazac za označavanje povjerljivih podataka. U Prilogu 7. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke a), b), c) i e) Zakona o javnim nabavkama BiH Ponuđač nije naveo kojim softverom za prevođenje raspolaže.
Edukacioni centar „Barbados“ d.o.o. Vogošća nije naveo kojim softverom za prevođenje raspolaže u Prilogu 7. Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke a), b), c) i e) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.4-133/15-17 od 26.10.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-118/15-39
Datum: 28.10.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.4-118/15-38 od 28.10.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku terenskog motornog vozila proizvedenog 2015. godine dodjeljuje se ŠUMOOPREMA DOO Banja Luka jer je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 36.790,00 KM bez PDV-a, odnosno 43.044,30 KM sa PDV-om.

Obrazloženje


Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.4-118/15-20 od 05.10.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku terenskog motornog vozila proizvedenog 2015. godine. Obavještenje o nabavci broj 497-7-1-29-3-20/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 07.10.2015. godine. ŠUMOOPREMA DOO Banja Luka je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 43.044,30 KM sa PDV-om.
Pored navedene ponude, prihvatljivu ponudu je dostavio i Porsche BH d.o.o. Sarajevo u iznosu od 47.659,95 KM sa PDV-om. Ponuda Autohit d.o.o. Sarajevo nije bila tehnički zadovoljavajuća pa je tu ponudu Komisija za javne nabavke odbacila. Navedeno pravno lice nije dostavilo original ili ovjerenu kopiju dokumentacije (izjava, ovlaštenje ili autorizacija) izdatu i ovjerenu od strane proizvođača ili generalnog zastupnika kojom dokazuje da je proizvođač ili generalni zastupnik ili ovlašteni distributer ponuđenog vozila (dostavljena kopija potvrde Renault Nissan Slovenija d.o.o. Ljubljana).

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržanom u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.4-118/15-38 od 28.10.2015. godine i članom 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
3. Svim ponuđačima
4. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 09-16.4-141/15-2
Sarajevo, 22.10.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku internog HDD-a 2.5“ 500 GB SATA 2 ili SATA 3, 5400 rpm dodjeljuje se Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 114,99 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-141/15-1 od 20.10.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku internog HDD-a 2.5“ 500 GB SATA 2 ili SATA 3, 5400 rpm.
Zahtjev za dostavu ponuda je putem maila dostavljen na adrese tri dobavljača (Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo; Uni-expert d.o.o. Sarajevo; Imtec d.o.o. Sarajevo).

Ponude su dostavila sva tri ponuđača, kako slijedi:
1. Uni-expert d.o.o. Sarajevo u iznosu od 125,00 KM sa PDV-om;
2. Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo u iznosu od 114,99 KM sa PDV-om;
3. Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 118,06 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo u iznosu od 114,99 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAVNI OGLAS
za angažovanje vanjskog saradnika za realizaciju projekta EX.PO AUS


Projekat EXtension of POtentiality of Adriatic Unesco Sites - EX.PO AUS
(u daljem tekstu: Projekat), finansiran od strane Europske Unije (IPA Adriatic 2007-2013), implementira se na području Hercegovine. Izabrani kandidat će raditi u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Sarajevu, uz povremena putovanja u Hercegovinu. Zvanični jezik Projekta je engleski.

Asistent koordinatora Projekta – 1 izvršilac
Opis poslova: stručni i administrativno-tehnički poslovi na realizaciji Projekta, prikupljanje tehničke i fotografske građe za objekte vernakularnog naslijeđa na području Hercegovine, izrada projekata postojećeg stanja odabranih objekata vernakularnog naslijeđa, učešće na izradi plana održavanja odabranih mlinica u Mostaru i Stocu, prikupljanje i analiza podataka o turističkim ponudama i posjetama, te drugi poslovi po nalogu projekt koordinatora i izvršnog funkcionera Komisije.
Uslovi: VSS – završen arhitektonski fakultet ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija odgovarajućeg fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru (MS Office, Corel, AutoCAD). Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene odgovarajuće visoke stručne spreme. Prednost imaju kandidati sa više radnog iskustva na zaštiti kulturnog naslijeđa (rad na objektima naslijeđa), kao i na implementaciji projekata u oblasti zaštite naslijeđa (rad na administrativnim i tehničkim poslovima u sklopu projekata).

Potrebni dokumenti: prijavni obrazac (može se naći na www.kons.gov.ba), kopija lične karte (ne mora biti ovjerena), te ovjerene kopije sljedećih dokumenata: fakultetska diploma, rješenje o nostrifikaciji diplome ako fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine), dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu; dokaz o traženom radnom iskustvu, dokaz o traženom znanju engleskog jezika.

Napomena: Sa izabranim kandidatom se zaključuje ugovor o djelu i podrazumijeva puno radno vrijeme (40 sati sedmično). Početak angažmana je odmah nakon okončanja postupka izbora do okončanja projekta (februar 2106).

Postupak prijavljivanja
Prijava za javni oglas vrši se isključivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca, koji se može dobiti na zahtjev kandidata putem e-maila: aneks8ko@bih.net.ba ili na web stranici www.kons.gov.ba.

Prijavu na javni oglas treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, lično u pisarnicu Komisije ili putem pošte, na adresu:

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, 71000 Sarajevo, Obala Kulina bana 1, sa naznakom: «Prijava na javni oglas za projekat EX.PO AUS“.

Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj neprovidnoj koverti. Na poleđini koverte se obavezno navodi ime i adresa pošiljaoca.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje. Neblagovremene prijave se vraćaju neotvorene.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u ovom oglasu (ta dokumentacija neće se uzimati u razmatranje).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-134/15-2
Sarajevo, 12.10.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću – press clipinga dodjeljuje se Kliping BH d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 3.229,20 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-134/15-1 od 02.10.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću.
Zahtjev za dostavu ponuda je putem maila i faksa dostavljen na adrese četiri dobavljača (PRIME Communications Sarajevo; Media plan Institut d.o.o. Sarajevo; Klipping BiH d.o.o. Sarajevo; i Interaktivni studio BH d.o.o. Mostar).

Ponude su dostavila dva ponuđača, kako slijedi:
1. Interaktivni studio BH d.o.o. Mostar u iznosu od 455,39 KM mjesečno sa PDV-om (godišnja cijena 5.464,79 KM, ponuđen je popust od 40 % tako da godišnja cijena iznosi 3.278,87 KM sa PDV-om);
2. Kliping BH d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 269,10 KM mjesečno sa PDV-om (godišnja cijena u iznosu od 3.229,20 KM sa PDV-om).

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Kliping BH d.o.o. Sarajevo u iznosu od 3.229,20 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-135/15-2
Datum: 05.10.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (3), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i člana 8.stav 2. (f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke donosim

ODLUKU
o poništenju postupka

Poništava se postupak javne nabavke usluga registracije, tehničkog pregleda, obaveznog i potpunog kasko osiguranja za motorno vozilo Dacia Duster 1.4 dCi jer je navedeno vozilo vraćeno Dobavljaču zbog neispunjavanja uslova utvrđenih tenderskom dokumentacijom.

Obrazloženje

Direktni sporazum za nabavku usluga registracije, obaveznog i kasko osiguranja motornog vozila Dacia Duster 4x4 dCI pokrenut je 30.09.2015. godine jer je 01.10.2015. godine dogovorena isporuka navedenog vozila sa dobavljačem Guma M d.o.o. Mostar. Sa navedenim dobavljačem je u postupku konkurentskog zahtjeva sklopljen Ugovor broj 09-16.4-118/15-16 od 14.08.2015. godine, sa rokom isporuke od 60 dana. Prilikom primopredaje vozila obavljene 01.10.2015. godine utvrđeno je da oprema vozila nije u skladu sa tačkom 1.1. Konkurentskog zahtjeva pa je motorno vozilo Dacia Duster 1.4 dCi vraćeno dobavljaču i dat je rok od 7 dana za otklanjanje nedostatka. Dobavljač je 02.10.2015. godine pismeno odgovorio da nije u mogućnosti isporučiti vozilo u skladu sa tenderskom dokumentacijom, pa je raskinut Ugovor za nabavku terenskog motornog vozila.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa članom 69. stav (3) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Prilog: Odluka o raskidu ugovora broj 11-16.4-118/15-20 od 05.10.2015. godine

Dostaviti:
1. Svim dobavljačima--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-136/15-2
Sarajevo, 02.10.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku 600 m UTP kabla kategorije 6 dodjeljuje se Next t.r. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 406,00 KM sa PDV-om.


Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-136/15-1 od 02.10.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku 600 m UTP kabla kategorije 6.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila i faksa zatraženi od pet dobavljača (Penny plus d.o.o. Sarajevo; OBI market Sarajevo BH; Network d.o.o. Sarajevo; ConnexIT d.o.o. Sarajevo i Next t.r. Sarajevo).
Ponude su dostavili svi ponuđači, kako slijedi:
1. Network d.o.o. Sarajevo u iznosu od 503,10 KM sa PDV-om (ponuđena su dva koluta po 305 m tako da je jedinična cijena 0,825 KM sa PDV-om);
2. Penny plus d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 480,00 KM sa PDV-om;
3. OBI market Sarajevo BH u iznosu od 420,00 KM sa PDV-om;
4. ConnexIT d.o.o. Sarajevo u iznosu od 561,60 KM sa PDV-om;
5. Next t.r. Sarajevo u iznosu od 406,00 KM sa PDV-om (ponuđena su dva koluta po 305 m tako da je jedinična cijena 0,665 KM sa PDV-om).
Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Next t.r. Sarajevo u iznosu od 406,00 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.


Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.5-126/15-10
Datum: 16.09.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.5-126/15-9 od 16.09.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku usluga nadzora nad izvođenjem konzervatorskih radova na ostacima Podgradske mlinice u Stocu, te izradom uređaja stupe sa badnjem na Batan-Buzaljko mlinici u Stocu i izradom pogona mlina na mlinici u Cernici u Mostaru dodjeljuje se firmi Ecoplan d.o.o. Mostar jer je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 6.300,00 KM bez PDV-a, odnosno 7.371,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 11-16.5-126/15-1 od 24.08.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem konzervatorskih radova na ostacima Podgradske mlinice u Stocu, te izradom uređaja stupe sa badnjem na Batan-Buzaljko mlinici u Stocu i izradom pogona mlina na mlinici u Cernici u Mostaru. Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-26-3-17/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 31.08.2015. godine. Ponuđač Ecoplan d.o.o. Mostarje dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 6.300,00 KM bez PDV-a.
Pored navedene ponude, ponudu je dostavio i DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar u iznosu od 5.950,00 KM bez PDV-a, ali je tu ponudu Komisija za javne nabavke odbacila obzirom da nije tehnički zadovoljavajuća.
DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar nije dostavio traženu dokumentaciju, odnosno nije popunio Obrazac za cijenu ponude – usluge, pa je isključen iz daljeg učešća u ocjeni ponuda zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te temeljem člana 50.stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine FBiH“, br. 48/09, 75/09 i 93/12).

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.5-126/15-9 od 16.09.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 11-16.5-125/15-10
Datum: 16.09.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.5-125/15-9 od 16.09.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku izvođenja konzervatorskih radova na ostacima Podgradske mlinice u Stocu, te izradu uređaja stupe sa badnjem na Batan-Buzaljko mlinici u Stocu i izradu pogona mlina na mlinici u Cernici u Mostaru dodjeljuje se firmi DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar jer je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 51.310,11 KM bez PDV-a. Javna nabavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 11-16.5-125/15-1 od 24.08.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku izvođenja konzervatorskih radova na ostacima Podgradske mlinice u Stocu, te izradu uređaja stupe sa badnjem na Batan-Buzaljko mlinici u Stocu i izradu pogona mlina na mlinici u Cernici u Mostaru. Obavještenje o nabavci broj 497-7-3-25-3-16/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 31.08.2015. godine. Ponuđač DZG „Građevinar Fajić“ d.o.o. Mostar je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 51.310,11 KM bez PDV-a. Pored navedene ponude, ponudu su dostavili „Neimari“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 102.772,57 KM bez PDV-a, koji premašuje procijenjenu vrijednost javne nabavke (80.000 KM) i GD „Bišina“ d.o.o. Mostar u iznosu od 58.819,78 KM bez PDV-a.

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržanom u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.5-125/15-9 od 16.09.2015. godine i članom 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo

Dostaviti:
3. Svim ponuđačima
4. a/a
___________________________________________________________________________
Broj: 11-16.4-124/15-5
Datum: 11.09.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) a), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i člana 8.stav 2. (f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke donosim

ODLUKU
o poništenju postupka


Poništava se postupak javne nabavke usluga posredovanja u nabavci avionskih karata za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika jer u utvrđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Obrazloženje

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku usluga posredovanja u nabavci avionskih karata za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 11-16.4-124/15-2 od 19.08.2015. godine, objavljenog na portalu javnih nabavki 24.08.2015. godine pod brojem 497-7-2-24-3-15/15, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o poništenju postupka jer u utvrđenom roku (03.09.2015. godine do 12:00 sati) nije dostavljena nijedna ponuda.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa članom 69. stav (2) a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Web stranica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (www.kons.gov.ba )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-129/15-2
Sarajevo, 08.09.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za nabavku usluga bežičnog pristupa internetu (5/5 Mbps); dodjeljuje se EuroproNET d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 1.965,60 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-129/15-1 od 07.09.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga bežičnog pristupa internetu.
Zahtjev za dostavu ponude dostavljen je putem e-maila na dobavljača koji trenutno osigurava te usluge (EuroproNET d.o.o. Sarajevo). Nije tražena ponuda drugih dobavljača jer bi u slučaju izbora drugog dobavljača bila potrebna potpuna rekonfiguracija routera u Komisiji i dodatna konfiguracija na strani Vijeća ministara.
EuroproNET d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu u iznosu od 1.965,60 KM sa PDV-om (163,80 KM mjesečno sa PDV-om).
Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio EuroproNET d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.965,60 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. EuroproNET d.o.o. Sarajevo;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-128/15-2
Sarajevo, 08.09.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I Ugovor za nabavku usluga VPN veze (brzina pristupa 10/10 Mbps; set od 4 javne fiksne IP adrese; bez transfer limita) između Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH (Maršala Tita 9a) i Vijeća ministara BIH (Trg BiH 1) radi spajanja Komisije na e-vladu dodjeljuje se EuroproNET d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 4.352,40 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-128/15-1 od 07.09.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga VPN veze između dvije lokacije.
Zahtjev za dostavu ponude dostavljen je putem e-maila na dobavljača koji trenutno osigurava te usluge (EuroproNET d.o.o. Sarajevo). Nije tražena ponuda drugih dobavljača jer bi u slučaju izbora drugog dobavljača bila potrebna potpuna rekonfiguracija routera u Komisiji i dodatna konfiguracija na strani Vijeća ministara.
EuroproNET d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu u iznosu od 4.352,40 KM sa PDV-om (362,70 KM mjesečno sa PDV-om).
Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio EuroproNET d.o.o. Sarajevo u iznosu od 4.352,40 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. EuroproNET d.o.o. Sarajevo;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 11-16.4-100/15-25
Datum: 20.08.2015.godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.5-100/15-24 od 19.08.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku usluga organizacije „Škole o vernakularnoj arhitekturi“ dodjeljuje se „Via Media“ d.o.o. Sarajevo jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 49.039,13 KM bez PDV-a.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 07.2-16.4-100/15-17 od 31.07.2015.godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga organizacije „Škole o vernakularnoj arhitekturi“. Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-23-3-14/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 03.08.2015. godine. „Via Media“ d.o.o. Sarajevo su dostavili prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 49.039,13 KM bezPDV-a.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.5-100/15-24 od 19.08.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
Svim ponuđačima
1. a/a
2.

___________________________________________________________________________
Broj: 11-16.5-113/15-21
Datum: 19.08.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.5-113/15-19 od 19.08.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku „Konzervatorski i restauratorski radovi tekućeg održavanja u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu“ dodjeljuje se „Neimari“ d.o.o. Sarajevo jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 61.500,00 KM bez PDV-a, odnosno 71.955,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 06.3-16.5-113/15-11 od 27.07.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku „Konzervatorskih i restauratorskih radova tekućeg održavanja u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu“. Obavještenje o nabavci broj 497-7-3-22-3-13/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 29.07.2015. godine. „Neimari“ d.o.o. Sarajevo su dostavili prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 61.500,00 KM sa PDV-om.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.5-113/15-19 od 19.08.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
Svim ponuđačima
1. a/a
2.
___________________________________________________________________________
Broj: 09-16.5-123/15-2
Sarajevo, 10.08.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke sadržane u službenoj zabilješci Predsjedavajuće Komisije za javne nabavke, donosim

O D L U K U
o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluga tehničkog nadzora nad izvođenjem restauratorskih radova na dijelu krova Historijskog muzeja u Sarajevu

Ugovor za pružanje usluga tehničkog nadzora nad izvođenjem restauratorskih radova na dijelu krova Historijskog muzeja u Sarajevu, dodjeljuje se Arhitektonskom fakultetu Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 4.680,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.5-123/15-1 od 03.08.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga tehničkog nadzora nad izvođenjem restauratorskih radova na dijelu krova Historijskog muzeja u Sarajevu.
Zahtjev za dostavu ponuda je putem e-maila poslan na adrese 4 dobavljača (Interprojekt d.o.o. Mostar; Arhitektonski fakultet Sarajevo; „delta-Z Infinitinet" d.o.o. Mostar; Ecoplan d.o.o. Mostar).
Ponudu je dostavio samo Arhitektonski fakultet Sarajevo u iznosu od 4.680,00 KM sa PDV-om.
Temeljem člana 5.stav 2. Pravilnika o direktnom sporazumu ugovorni organ, nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sprazuma, može, između ostalog, prihvatiti i ponudu jednog ponuđača. Shodno tome, ali i činjenici da je dostavljena ponuda Arhitektonskog fakulteta Sarajevo u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostavljeno:
1. Svim ponuđačima
2. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-122/15-2
Sarajevo, 06.08.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za nabavku i ugradnju dijelova za opravku motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI dodjeljuje se Šandor d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 600,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-122/15-1 od 31.07.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju dijelova za opravku motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa upućeni na tri dobavljača (Triab d.o.o. Sarajevo; Šandor d.o.o. Sarajevo; i „AC Quattro“ d.o.o. Sarajevo).

Ponude su dostavila dva ponuđača, kako slijedi:
1. Šandor d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600,00 KM sa PDV-om;
2. „AC Quattro“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 899,44 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Šandor d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600,00 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-121/15-2
Sarajevo, 28.07.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluga redovnog servisiranja (zamjena ulja i svih filtera (ulja, goriva, zraka i klime)) i vizuelni pregled motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI dodjeljuje se Šandor d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 247,01 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-121/15-1 od 22.07.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga redovnog servisiranja motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa i maila upućeni na tri dobavljača (Triab d.o.o. Sarajevo; Porsche BH d.o.o. Sarajevo; i Šandor d.o.o. Sarajevo).

Ponude su dostavila sva tri ponuđača, kako slijedi:
1. Triab d.o.o. Sarajevo u iznosu od 301,95 KM sa PDV-om;
2. Šandor d.o.o. Sarajevo u iznosu od 247,01 KM sa PDV-om;
3. Porsche BH d.o.o. Sarajevo u iznosu od 406,67 KM sa PDV-om.

Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio Šandor d.o.o. Sarajevo u iznosu od 247,01 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

___________________________________________________________________________
Broj: 09-16.5-109/15-24
Datum: 27.07.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.5-109/15-23 od 24.07.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku restauratorskih radova dijela krova Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu dodjeljuje se „Neimari“ d.o.o. Sarajevo jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 78.065,30 KM bez PDV-a, odnosno 91.336,40 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.5-109/15-16 od 10.07.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku restauratorskih radova dijela krova Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Obavještenje o nabavci broj 497-7-3-11-3-11/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 13.07.2015. godine. „Neimari“ d.o.o. Sarajevo su su dostavili prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 91.336,40 KM sa PDV-om.
Pored navedene ponude, ponudu je dostavio i „SELA“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 114,058,50 KM sa PDV-om.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.5-109/15-23 od 23.07.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-119/15-6
Sarajevo, 21.07.2015. godine

Na osnovu javnog poziva za prodaju motornog vozila, broj 09-16.4-119/15-1 od 08.07.2015. godine i preporuke sadržane u službenoj zabilješci člana Komisije za javne nabavke, donosim

O D L U K U
o dodjeli ugovora u postupku prodaje motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI

Ugovor za prodaju motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI dodjeljuje se Feridu Čaluku iz Kaknja jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 5.800,00 KM.

Obrazloženje

Javnim pozivom broj 09-16.4-119/15-1 od 08.07.2015. godine pokrenut je postupak prodaje motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI.
Javni poziv za prodaju motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI objavljen je u novinama „Dnevni list“ d.o.o. Mostar 13.07.2015. godine, a dodatno i na http://www.autopijaca.ba/auto-oglasi/nissan/patrol/nissan-patrol-3.0-tdi-gr-dizel-2000-sarajevo-5-000-km-4600.html

Ferid Čaluk iz Kaknja je dostavio prihvatljivu i ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 5.800,00 KM.
Pored navedene ponude, ponude su dostavili i GIBA-TRADE“ Privredno društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo u iznosu od 5.686,90 KM, Amela Mušović, Sarajevo, iznosu od 5.020,00 KM te Emir Šehić, Sarajevo, u iznosu od 5.533,00 KM.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom člana Komisije za javne nabavke sadržanoj u službenoj zabilješci od 21.07.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.
Sa izabranim ponuđačem biće zaključen kupoprodajni ugovor. Sve troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac. Kupljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju, po principu viđeno-kupljeno u roku od 7 (sedam) dana od dana uplate 5.500 KM (kupovna cijena umanjena za iznos uplaćenog depozita), odnosno prijenosa vlasništva na kupca, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ukoliko izabrani ponuđač odustane od kupovine vozila u roku od tri dana, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit, a najpovoljnijom ponudom smatraće se prva sljedeća po visini ponuđene cijene, ako je više od početne.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostavljeno:
1. Svim ponuđačima
2. a/a--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu («Službeni glasnik BiH», broj 40/15), saglasnosti Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine na namjensku strukturu kapitalnih ulaganja broj 05-16-2-4852-2/15 od 15.06.2015. godine i Plana nabavki Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2015. godinu, broj 09-16.4-68/15-5 od 10.06.2015. godine, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika raspisuje

JAVNI POZIV
za prodaju motornog vozila

I – PODACI O VOZILU
Terensko motorno vozilo marke Nissan Patrol GR 3.0 TDI
Godina proizvodnje: 2000
Registarska oznaka: K68-M-690
Boja vozila: Crna metalik 20,0
Radni obim motora: 2953 cm3
Snaga motora: 116 kW
Eko karakteristike: Euro 2
Registrovan do: 10.12.2015. godine
Ispravnost vozila: U voznom stanju
Pređeni kilometri: oko 800.000 km (brojčanik kilometraže zbog kvara promijenjen na 700.000 km)
Vrsta goriva: Dizel
Broj šasije: JN1TESY61U0003283
Broj motora: ZD30074249E
Mjesta za sjedenje: 8

Početna vrijednost vozila iznosi 5.000,00 KM.

II – NAČIN PRODAJE
Prodaja vozila se vrši putem pismenog javnog nadmetanja.

III – USLOVI PRODAJE
Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu naknade za učešće na licitaciji (depozita) u iznosu od 300,00 KM. Depozit se uplaćuje na transakcijski račun Ministarstva finansija i trezora BiH broj 0000030000000145 kod Centralne banke BiH, sa napomenom za Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH – svrha: naknada za licitaciju. Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita se vraća na račun naveden u njihovoj ponudi.

Ponuda treba da sadrži:
1. Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, naziv banke i broj žiro računa, ovjerena kopija lične karte);
2. Podatke o pravnom licu (ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, kopija poreskog uvjerenja, ovlaštenje za osobu koja zastupa pravno lice, adresa i broj telefona, naziv banke i broj žiro računa);
3. Iznos ponude u KM;
4. Potpis fizičkog lica, odnosno potpis i pečat pravnog lica;
5. Dokaz o uplati depozita.

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnije, Prodavac zaključuje kupoprodajni ugovor. Sve troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac. Kupljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju, po principu viđeno-kupljeno u roku od 7 (sedam) dana od dana uplate kupovne cijene, odnosno prijenosa vlasništva na kupca, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ponude koje stignu nakon naznačenog roka i ponuđene cijene koja je ispod početne neće se uzimati u razmatranje. Ukoliko izabrani ponuđač odustane od kupovine vozila u roku od tri dana, najpovoljnijom ponudom smatraće se prva sljedeća po visini ponuđene cijene, ako je više od početne. Ako kupac odustane od kupovine vozila nakon što je njegova ponuda prihvaćena, gubi pravo na uplaćeni depozit. Ako se na Javni poziv odazove samo jedan ponuđač i dostavi ponudu na početnu vrijednost / cijenu ili veći iznos, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije. Ako se za motorno vozilo prijavi dva ili više ponuđača sa identičnom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija odlučuje o pobjedniku licitacije. Konačna cijena će se umanjiti za iznos uplaćenog depozita.

IV – NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Ponuda za javnu licitaciju”, putem pošte ili lično na protokol Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Obala Kulina bana 1.

V – ROK ZA PRIJAVU
Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.07.2015. godine u 12,00 sati.

VI – DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE
Javno otvaranje dostavljenih ponuda će se obaviti istog dana, odnosno 21.07.2015. godine u 12:30 sati u kancelariji Izvršnog funkcionera, na adresi Ugovornog organa navedenoj u tački IV. Otvaranju mogu prisustvovati sva fizička ili pravna lica koja su dostavila ponudu.

VII – VRIJEME I NAČIN PREGLEDA VOZILA
Vozilo se može pregledati svaki dan od 13.07.2015. godine u vremenu od 10:00 do 15:30 na parkingu u dvorištu Doma sindikata.

VIII – TROŠKOVI PONUDE
Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

IX – OSTALE INFORMACIJE
Sve potrebne informacije u vezi sa licitacijom mogu se dobiti od kontakt osobe, Emira Šehića, u vremenu od 10 do 15:30 sati na telefone 033/276-795 i 061/894-075 ili putem e-mail adrese: aneks8ko@bih.net.ba.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-116/15-2
Sarajevo, 09.07.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluga objavljivanja javnog poziva za prodaju motornog vozila dodjeljuje se „Dnevni list“ d.o.o. Mostar jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 585,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-116/15-1 od 07.07.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga objavljivanja javnog poziva za prodaju motornog vozila.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na tri dobavljača („Avaz roto press“ d.o.o. Sarajevo; „Oslobođenje“ d.o.o. Sarajevo; i „Dnevni list“ d.o.o. Mostar).
Ponude su dostavila sva tri ponuđača, kako slijedi:
1. „Avaz roto press“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 707,85 KM sa PDV-om;
2. „Oslobođenje“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 672,75 KM sa PDV-om;
3. „Dnevni list“ d.o.o. Mostar u iznosu od 585,00 KM sa PDV-om.
Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio „Dnevni list“ d.o.o. Mostar u iznosu od 585,00 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 11-16.4-100/15-16
Datum: 07.07.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) a), člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i člana 8.stav 2. (f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke donosim

ODLUKU
o poništenju postupka

Poništava se postupak javne nabavke usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu u sklopu EX.PO AUS projekta jer u utvrđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Obrazloženje

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu u sklopu EX.PO AUS projekta (šifra JRJN: 85312300-2), broj 09-16.4-100/15-8 od 23.06.2015. godine, objavljenog na portalu javnih nabavki 23.06.2015. godine pod brojem 497-7-2-8-3-8/15, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o poništenju postupka jer u utvrđenom roku (06.07.2015. godine do 12:00 sati) nije dostavljena nijedna ponuda.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa članom 69. stav (2) a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.


Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Web stranica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (www.kons.gov.ba )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika


REDNI BROJ PREDMET NABAVKE / ŠIFRA JRJN / PROCIJENJENA VRIJEDNOST / VRSTA POSTUPKA / OKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA / OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA / IZVOR FINANSIRANJA / NAPOMENE


ROBE

1. /Faks / 301200000-6 / 600,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Fond američkog ambasadora / Senso Micro
2. Kancelarijski materijal / 30100000-0 / 8.000,00 / Konkurentski zahtjev / I kvartal II kvartal / Budžet Komisije / R&S d.o.o. Sarajevo
3. Dizel gorivo za motorna / vozila 09134200-9 / 8.000,00 / Konkurentski zahtjev / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / HIFA petrol d.o.o. Sarajevo
4.Auto gume za motorna vozila / 34351100-3 / 1.500,00 / Direktni sporazum / III kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
5.Stručne knjige i literatura / 22100000-1 / 2.000,00 / Direktni sporazum / III kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
6.Prednje staklo na motornom vozilu Nissan Patrol GR 3.0 TDI / 14820000-5 / 500,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / D.o.o. Auto staklo centar Novus d.o.o. PJ Sarajevo
7.Opravka multifunkcijskog uređaja Toshiba e-studio 281c / 50313100-3 / 1.800,00 / Direktni sporazum / II kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / Alf-om d.o.o. Banja Luka
8.Motorno vozilo / 34100000-8 / 50.000,00 / Odluka o pokretanju postupka (precizno) / III kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije + sredstva od prodaje vozila /


USLUGE

1.Iznajmljivanje uređaja za grijanje za završnu ceremoniju u zgradi Društva Crvenog krsta / 44115220-7 / 500,00 / Direktni sporazum / I kvartal / I kvartal / Fond američkog ambasadora / „TAPAS" d.o.o
. Zenica 2.Iznajmljivanje stolica za završnu ceremoniju u zgradi Društva Crvenog krsta / 39112000-0 / 200,00 / Direktni sporazum / I kvartal / I kvartal / Fond američkog ambasadora / Sarajevo film festival
3.Objavljivanje javnog poziva u dnevnim novinama na području FBiH / 79341000-6 / 140,40 / Direktni sporazum / I kvartal / I kvartal / EX.PO AUS projekat / Dnevni list d.o.o. Mostar
4.Pranje vozila / 983100000-9 / 1.000,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije /
5.Dijagnostika motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI / 71631200-2 / 200,00 / Direktni sporazum / II kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / Autohit Sarajevo d.o.o.
6.Objavljivanje javne licitacije za prodaju vozila u dnevnim novinama na području FBiH / 79341000-6 / 200,00 / Direktni sporazum / III kvartal / III kvartal / Budžet Komisije /
7.Održavanja prostorne baze podataka o spomenicima / 50312310-1 / 6.000,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / ConnexIT d.o.o. Sarajevo
8.Održavanje računara i računarske mreže / 50322000-8 / 4.000,00 / Konkurentski zahtjev / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / ConnexIT d.o.o. Sarajevo
9.Uništenje otpisanih osnovnih sredstava / 79990000-0 / 1.000,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / CIBOS d.o.o. Sarajevo
10.VPN veza između Komisije i Vijeća ministara BiH / 72400000-4 / 3.000,00 / Direktni sporazum / III kvartal / III kvartal / Budžet Komisije /
11.Lektorisanje na bosanski, hrvatski i srpski jezik (latinica i ćirilica) / 03000000-1 / 8.000,00 / Konkurentski zahtjev / II kvartal / III kvartal / Budžet Komisije /
12.Reprezentacija / 79990000-0 / 4.000,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije /
13.Izrada Elaborata za rehabilitaciju krova Historijskog muzeja u Sarajevu / 71240000-2 / 6.000,00 / Direktni sporazum / II kvartal / II kvartal / Fond američkog ambasadora / Arhitektonski fakultet u Sarajevu
14.Redovni servis motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI (x2) / 34223320-5 / 1.000,00 / Direktni sporazum / III kvartal / III kvartal / Budžet Komisije /
15.Slanje pošte putem PTT-a / 64000000-6 / 500,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije /
16.Prijevoz (taksi, rent-a-car) / 601200000-5 / 1.000,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije /
17.Usluga preseljenja namještaja, opreme i dokumentacije / 98392000-7 / 6.000,00 / Direktni sporazum / II kvartal / II kvartal / Budžet Komisije / BM Logistic d.o.o. Sarajevo
18.Usluga prebacivanja telefonske centrale i aparata / 453141000-2 / 1.500,00 / Direktni sporazum / II kvartal / III kvartal / Budžet Komisije / Siecom d.o.o. Sarajevo
19.Posredovanje u prodaji avionskih karata i organizovanju službenih putovanja / 60400000-2 / 20.000,00 / Odluka o pokretanju postupka (precizno) / III kvartal / III kvartal / Budžet Komisije /
20.Izrada promotivnog filma DVD / 79962000-5 / 20.000,00 / Konkurentski zahtjev / II kvartal / III kvartal / EX.PO AUS projekat / Via media d.o.o. Sarajevo
21.Organizacija Škole o vernakularnom naslijeđu / 85312300-2 / 50.000,00 / Konkurentski zahtjev / III kvartal / III kvartal / EX.PO AUS projekat /
22.Štampanje brošure o vernakularnom naslijeđu / 79810000-5 / 4.000,00 / Direktni sporazum / III kvartal / III kvartal / EX.PO AUS projekat /
23.Usluge organizacije radionice o vernakularnom naslijeđu / 79952100-3 / 2.000,00 / Direktni sporazum / III kvartal / III kvartal / EX.PO AUS projekat /
24.Nadzor nad izvođenjem radova rehabilitacije na Elezovića) i Pogradskoj mlinici u Stocu / 71247000-1 / 10.000,00 / Konkurentski zahtjev / IV kvartal / IV kvartal / EX.PO AUS projekat /
25.Nadzor nad izvođenjem radova rehabilitacije krova Historijskog muzeja u Sarajevu / 71247000-1 / 5.500,00 / Odluka o pokretanju postupka (precizno) / III kvartal / III kvartal / Fond američkog ambasadora /
26.Prevođenje tekstova sa bh. na engleski jezik i obratno 03000000-1 / 20.000,00 / Konkurentski zahtjev / III kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
27.Javno informisanje i odnosi s javnošću 79341400-0 / 4.000,00 / Direktni sporazum / III kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
28.Registracija motornih vozila 66514110-0 / 1.000,00 / Direktni sporazum / IV kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
29.Obavezno i kasko osiguranje motornih vozila 66514110-0 / 2.000,00 / Direktni sporazum / IV kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
30.Štampanje i kopiranje (godišnjak, promotivni materijal) 79810000-5 / 30.000,00 / Konkurentski zahtjev / III kvartal / IV kvartal / Budžet Komisije /
31.Opravka motornog vozila Škoda Octavia 2.0 TDI 34223320-5 / 1.000,00 / Direktni sporazum / Po potrebi / Po potrebi / Budžet Komisije /
32.Cestarina 30144400-4 / 500,00 / Direktni sporazum / I kvartal / II kvartal / Budžet Komisije /


RADOVI

1.Radovi rehabilitacije krova Historijskog muzeja u Sarajevu / 45212314-0 / 80.000,00 / Odluka o pokretanju postupka (precizno) / III kvartal / III kvartal / Fond američkog ambasadora /
2.Konzervatorsko-restauratorski radovi tekućeg održavanja u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu / 45212300-9 / 72.717,76 / Odluka o pokretanju postupka (precizno) / III kvartal / IV kvartal / Njemačka ambasada u Sarajevu /
3.Radovi rehabilitacije na Elezovića mlinici (LOT 1) i Pogradskoj mlinici (LOT 2) u Stocu / 45212314-0 / 90.000,00 / Odluka o pokretanju postupka (precizno) / III kvartal / IV kvartal / EX.PO AUS projekat /


Izvršni funkcioner

Mirzah FočoBroj: 09-16.4-68/15-5
Sarajevo, 10.06.2015. godine--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 11-16.4-104/15-2
Sarajevo, 02.07.2015.godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 8. stav 2. tačka f. Pravilnika o radu Komisije za javne nabavke, a u vezi sa preporukom Komisije za javne nabavke u predmetnom postupku, donosim

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke usluga izrade informacione table u Maculjama, Općina Novi Travnik, je Gong d.o.o. Sarajevo (ponuda od 05.06.2015 godine u iznosu od 587,43 KM sa PDV-om).

Obrazloženje

Odlukom broj 11-16.4-104/15-1 od 29.05.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na pet dobavljača, i to:

Naziv i sjedište / Telefon / Fax / Email
1. Eurofer d.o.o.Tuzla / +387 61 301 030 / +387 35 289 688 / eurofer@euroferbh.com
2. Gong d.o.o. Sarajevo / +387 33 221 265 / +387 33 221 265 / gong@gong.ba
3. Garmond d.o.o.Sarajevo / +387 33 712 190 / + 387 33 712 192 / garmond@garmond.ba
4. Blicdruk d.o.o. Sarajevo / +387 33 667 444 / +387 33 270 070 / info@blicdruk.ba
5. Grafix štamparija Banja Luka / +387 51 325 571 / +387 51 325 572 / grafix.stamaprija@gmail.com


Od prethodno navedenih, ponudu su dostavili sljedeći ponuđači:

Naziv i sjedište / Cijena ponude bez PDV-a / PDV / Cijena ponude sa PDV-om
Gong d.o.o. Sarajevo / 502,08 / 85,35 / 587,43
Grafix štamparija Banja Luka / 859,42 / 176,03 / 1035,45

Na osnovu prikupljenih ponuda, pod istim uslovima i tehničkim specifikacijama, Gong d.o.o. Sarajevo je ponudio najnižu cijenu, iz čega proizilazi da je predmetno društvo u navedenom postupku ponudiloi najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Shodno navedenom, preporučujem Izvršnom funkcioneru da donese odluku o prihvatanju ponude Gong d.o.o. Sarajevo u vrijednosti od 502,08 KM bez PDV-a, odnosno 587,43 KM sa PDV-om. Shodno tome odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.


Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Gong d.o.o. Sarajevo;
2. Grafix štamparija Banja Luka;
3. Saradnik za finansije;
4. a/a--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 09-16.4-99/15-14
Datum: 18.06.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.4-99/15-13 od 17.06.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku usluga lektorisanja na bosanski, hrvatski i srpski jezik (latinica i ćirilica) dodjeljuje se „Koleks“ d.o.o. PJ Oxford edukativni centar Banja Luka jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.140,00 KM bez PDV-a, odnosno 4.843,80 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.4-99/15-1 od 20.05.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga lektorisanja na bosanski, hrvatski i srpski jezik (latinica i ćirilica). Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-5-3-5/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 27.05.2015. godine. Koleks“ d.o.o. PJ Oxford edukativni centar Banja Luka je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.843,80 KM sa PDV-om.
Pored navedene ponude, ponude su dostavili i Samostalna djelatnost „Libar“ – Agencija za poduke i prevodilaštvo vl. Marija Vujica Ljubuški u iznosu od 8.283,60 KM sa PDV-om, te Edukacioni centar „Barbados“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 5.085,13 KM sa PDV-om koje je Komisija za javne nabavke odbacila obzirom da navedena pravna lica nisu dostavila tehnički zadovoljavajuće ponude.
Samostalna djelatnost „Libar“ – Agencija za poduke i prevodilaštvo vl. Marija Vujica Ljubuški nije dostavila traženu dokumentaciju, odnosno: Obrazac za označavanje povjerljivih podataka, što je suprotno tački 4. tenderske dokumentacije.
Edukacioni centar „Barbados“ d.o.o. Vogošća je dostavio Uvjerenje Porezne uprave Federacije BiH, Kantonalnog poreznog ureda Vogošća, Porezne ispostave Vogošća, broj 13-9/6-15-4-412/15 od 11.02.2015. godine; Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, broj 02/6/II-16-11-35-927-1/15 od 19.02.2015. godine; Aktuelni izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-RegZ-15-000909 od 11.02.2015. godine; što je suprotno tački 2.2. tenderske dokumentacije.

U odnosu na ove dvije ponude Komisija za javne nabavke je postupila u skladu sa tačkom 2.5. tenderske dokumentacije koja glasi: “U slučaju da se u ponudi ne dostave dokazi iz tačke 2.2 ove TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.“ Shodno navedenom, ponude Samostalne djelatnosti „Libar“ – Agencija za poduke i prevodilaštvo vl. Marija Vujica Ljubuški i Edukacionog centra „Barbados“ d.o.o. Vogošća su isključene iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.4-99/15-13 od 17.06.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU LJETNE ŠKOLE
„VERNAKULARNA ARHITEKTURA U KAMENU“

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika objavljuje Javni poziv za učešće u programu Ljetne škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu koja će biti održana u Stocu (Bosna i Hercegovina), u periodu od 1.- 10. augusta 2015. godine.

Organizacija navedene škole je dio projekta „Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO Sites“ (EX.PO AUS) sufinansiranog sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekat je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu (BiH, Hrvatska, Italija, Slovenija, Crna Gora, Albanija i Grčka). U Bosni i Hercegovini, Projekat implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Opšti cilj Projekta je uspostavljanje mreže saradnje lokaliteta koji su na Listi svjetskog naslijeđa UNESCO-a na prostoru Jadrana, (uključujući i one sa Tentativne liste), koja će prekogranično razvijati i razmjenjivati visokokvalitetne tehničke i upravljačke vještine uključivanjem javnog i privatnog sektora. Projekat EX.PO AUS u Bosni i Hercegovini usmjeren je prvenstveno na podizanje svijesti o značaju i vrijednostima vernakularne arhitekture (narodna arhitektura ), sa posebnim naglaskom na objekte mlinica.

Ciljevi ljetne škole su unapređenje načina izvođenja konzervatorskih radova, upoznavanje polaznika sa karakteristikama materijala i faktorima koji dovode do njihove degradacije, promocija savremenih metoda zaštite i njihova primjena, osposobljavanje polaznika za samostalan rad na konzervaciji i restauraciji graditeljskog naslijeđa kroz praktičan rad na radionicama Škole, očuvanje tradicionalnih tehnika građenja.

Škola o vernakularnom naslijeđu se održava na engleskom jeziku i međunarodnog je karaktera. Broj učesnika je ograničen na trideset.

Pravo učešća imaju studenti iz oblasti arheologije, historije, arhitekture, građevinarstva, historije umjetnosti i drugih discipilina koje su neposredno vezane za kulturno naslijeđe i mladi stručnjaci zaposleni ili angažovani u instituciji za zaštitu kulturnog naslijeđa, pravnom licu certificiranom za konzervaciju i restauraciju graditeljskog naslijeđa ili udruženju građana (NVO) koje je uspostavljeno radi promovisanja zaštite kulturnog naslijeđa.

Prijava treba da sadrži:
1. Podaci o učesniku/ci:
Ime i prezime, datum rođenja, obrazovna institucija iz koje učesnik dolazi (za studente), naziv institucije, udruženja građana ili pravnog lica iz kojeg učesnik dolazi (za mlade stručnjake), kao i kontakt telefon.
2. Kratko motivaciono pismo

Vaše upite i prijave šaljite na sljedeće adrese:
orjana.lenasi@kons.gov.ba
amra.s.logo@kons.gov.ba
milka.grujic@kons.gov.ba

Rok za podnošenje prijava: 06. juli 2015. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.

Napomena: putne troškove učesnika, ishrane i smještaja kao i troškove učešća snosi organizator.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Broj: 09-16.4-100/15-6
Datum: 19.06.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) a) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14), donosim

ODLUKU
o poništenju postupka

Poništava se postupak javne nabavke usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu u sklopu EX.PO AUS projekta jer u utvrđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.

Obrazloženje

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku usluga organizacije Škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu u sklopu EX.PO AUS projekta (šifra JRJN: 85312300-2), broj 11-16.4-100/15-2, objavljenog na portalu javnih nabavki 29.05.2015. godine pod brojem 497-7-2-6-3-6/15, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o poništenju postupka jer u utvrđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.
Tačkom IV 6. Obavještenja o nabavci utvrđeno je da je rok za prijem ponuda 18.06.2015. godine u 12:00. Fondacija „Kulturno naslijeđe bez granica“ je ponudu neposredno dostavila 18.06.2015. godine u 12:08, što je konstatovano službenom zabilješkom lica odgovornog za prijem pošte kao i Zapisnikom o zaprimanju ponuda broj 14-16.4-100/15-5 od 18.06.2015. godine.
U skladu sa članom 63. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, ponuda je primljena nakon isteka roka određenog za prijem ponuda, te je neotvorena vraćena ponuđaču, odnosno Fondaciji „Kulturno naslijeđe bez granica“.
Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa članom 69. stav (2) a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o poništenju postupka.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. a/a


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-103/15-2
Sarajevo, 05.06.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 8 (f) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj 103/14), donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora


I

Ugovor za javnu nabavku usluge prebacivanja telefonske centrale i telefonskih aparata dodjeljuje se Siecom d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 1.638,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-103/15-1 od 28.05.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga prebacivanja telefonske centrale i telefonskih aparata.
Zahtjev za dostavu ponude je putem faksa upućen dobavljaču Siecom d.o.o. Sarajevo koji je ovlašteni partner i glavni predstavnik za proizvode firme Unify GmbH & Co.KG, Minhen (firma se raniji zvala Siemens Enterprise Communications GmbH & Co.KG, Minhen). Ovlašteni partner je tražen jer usluga uključuje demontažu telefonske centrale Siemens HiPath 3750 v7.0, sa pripadajućim ISDN javnim prenosnicima i telefonskim aparatima i ponovnu montažu sa programiranjem, testiranjem i puštanjem u rad.
Siecom d.o.o. Sarajevo je dostavio ponudu (ponuda broj SC150528109.2 od 02.06.2015. godine) u iznosu od 1.638,00 KM sa PDV-om.
Temeljem člana 5.stav 2. Pravilnika o direktnom sporazumu ugovorni organ, nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sporazuma, može, između ostalog, prihvatiti i ponudu jednog ponuđača. Shodno tome, ali i činjenici da je dostavljena ponuda Siecom d.o.o. Sarajevo u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.


Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Siecom d.o.o. Sarajevo;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 09-16.4-105/15-2
Sarajevo, 02.06.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku originalnih tonera za Canon i-Sensys Fax-L170 (3 kom) i HP OfficeJet Pro 8500A (2 kom) dodjeljuje se R&S d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 425,27 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-105/15-1 od 01.06.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku originalnih tonera za Canon i-Sensys Fax-L170 (3 kom) i HP OfficeJet Pro 8500A (2 kom).
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem maila upućeni na tri dobavljača (Imtec d.o.o. Sarajevo; Uni-expert d.o.o. Sarajevo i R&S d.o.o. Sarajevo).
Ponude su dostavila sva tri ponuđača, kako slijedi:
1. Imtec d.o.o. Sarajevo u iznosu od 438,20 KM sa PDV-om;
2. Uni-expert d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 493,03 KM sa PDV-om;
3. R&S d.o.o. Sarajevo u iznosu od 425,27 KM sa PDV-om.
Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu je dostavio R&S d.o.o. Sarajevo u iznosu od 425,27 KM sa PDV-om. Na temelju svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-96/15-2
Sarajevo, 26.05.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim


ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluge prebacivanja namještaja, opreme i dokumentacije iz prostorija u ul. Obala Kulina bana 1 u prostorije u ul. Maršala Tita 9A dodjeljuje se BM Logistic d.o.o. Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 6.786,00 KM sa PDV-om.


Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-96/15-1 od 18.05.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluge prebacivanja namještaja, opreme i dokumentacije iz prostorija u ul. Obala Kulina bana 1 u prostorije u ul. Maršala Tita 9A.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa upućeni na pet dobavljača (INTERŠPED d.d. Sarajevo; ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo; KP-LOGISTIC d.o.o Sarajevo; BM Logistic d.o.o. Sarajevo; i DTS ŠPED d.o.o. Sarajevo).
Ponuđači DTS ŠPED d.o.o. Sarajevo i INTERŠPED d.d. Sarajevo su usmeno informisali da nisu u mogućnosti dostaviti ponudu. Ponuđač ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo je pismeno obavijestio da nije u mogućnosti da obavi usluge preseljenja zbog obaveza na drugim projektima. Ponudu je dostavio samo BM Logistic d.o.o. Sarajevo (ponuda/predračun broj 33-05/15T od 22.05.2015. godine) u iznosu od 7.371,00 KM sa PDV-om.
U skladu sa članom 14. Zakona, postupak direktnog sporazuma se može koristiti samo do iznosa od 6.000,00 KM bez PDV-a pa je ugovorni organ pregovarao sa BM Logistic d.o.o. Sarajevo, odnosno upućen im je zahtjev za sniženje cijene. Na navedeni zahtjev ponuđač je prihvatio da izvrši uslugu po cijeni od 5.800,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.786,00 KM sa PDV-om (ponuda br. 37-05/15T i zahtjev za sniženje cijene upućen e-mailom). Na temelju svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. BM Logistic d.o.o. Sarajevo;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 11-16.4-87/15-15
Datum: 18.05.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 11-16.4-87/15-14 od 18.05.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku usluga izrade video materijala i režiranje promotivnog filma projekta pod nazivom „Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO Sites“ dodjeljuje se Via Media d.o.o.Sarajevo jer je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 19.351,50 KM bez PDV-a, odnosno 22.641,26 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 11-16.4-87/15-1 od 28.04.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga izrade video materijala i režiranje promotivnog filma projekta pod nazivom „Extension of Potentiality of Adriatic UNESCO Sites“. Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-4-3-4/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 29.04.2015. godine. Via Media d.o.o.Sarajevo je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 22.641,26 KM sa PDV-om.
Pored navedene ponude, ponude su dostavili i „FIST“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 20.937,26 KM bez PDV-a (sukladno komentaru člana 63.stav 4. Zakona o javnim nabavkama cijena navedena u obrascu za cijenu ponude), te Agencija za audio i vizuelne medije „TOP LISTA NADREALISTA, u iznosu od 17.670,00 KM koje je Komisija za javne nabavke odbacila obzirom da navedena pravna lica nisu dostavila tehnički zadovoljavajuće ponude.
„FIST“ d.o.o. Sarajevo je, u sklopu svoje ponude, dostavio Izvod iz sudskog registra Općinskog suda u Sarajevu, broj 065-0-RegZ-13-003459 od 10.12.2013. godine stariji od tri mjeseca, što je suprotno tački 2.2. tenderske dokumentacije. Navedeni propust napravila je i Agencija za audio i vizuelne medije „TOP LISTA NADREALISTA“ dostavljanjem Rješenja Službe za upravu, privredu i finansije Općine Centar, Sarajevo, broj 04-20-64/14 od 21.04.2014. godine, o registraciji obrta, koje je starije od tri mjeseca. Pored navedenog nedostatka ponuda Agencija za audio i vizuelne medije „TOP LISTA NADREALISTA“ sadrži i niz drugih nedostataka i to:
1) Nedostavljanje potpisanog i opečaćenog Nacrta Ugovora za javnu nabavku usluga izrade video materijala i režije promotivnog filma EX.PO AUS projekta, popunjenog i potpisanog Obrasca za cijenu ponude – usluge, te Obrasca za označavanje povjerljivih podataka.
2) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke e) Zakona i Izjava iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama su dostavljene neovjerene kod nadležnog organa.
3) Pored navedenog Ponuda Agencije za audio i vizuelne medije „TOP LISTA NADREALISTA“ nije pripremeljena prema tački 4. TD. Ponuda je uvezana pvc spiralom i nema jamstvenik.

U odnosu na ove dvije ponude Komisija za javne nabavke je postupila u skladu sa tačkom 2.5. tenderske dokumentacije koja glasi: “U slučaju da se u ponudi ne dostave dokazi iz tačke 2.2 ove TD ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.“ Shodno navedenom, ponude FIST d.o.o. Sarajevo i Agencije za audio i vizuelne medije „TOP LISTA NADREALISTA“ su isključene iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

Na temelju svega prethodno navedenog, a u skladu sa preporukom Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.4-87/15-14 od 18.05.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima;
2. a/a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-91/15-4
Sarajevo, 14.05.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

I

Ugovor za javnu nabavku usluga dijagnostike nedostataka terenskog motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI dodjeljuje se Autohit Sarajevo d.o.o. jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 50,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-91/15-1 od 08.05.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga dijagnostike nedostataka terenskog motornog vozila Nissan Patrol GR 3.0 TDI.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa upućeni na četiri dobavljača (GUMA M Sarajevo; Djeem Trans d.o.o. Bosch Car Service; BIHAMK Tehnički centar Ilidža; Autohit Sarajevo d.o.o.).
Ponuđači BIHAMK Tehnički centar Ilidža i GUMA M Sarajevo su usmeno informisali da nisu u mogućnosti dostaviti ponudu. BIHAMK je naveo da nemaju potrebne alate za potpunu defektažu vozila uzimajući u obzir da vozilo nije voženo par mjeseci, a GUMA M je naveo da posjeduju kompjutersku opremu samo za novije tipove vozila, tako da nisu u mogućnosti dijagnosticirati stanje na vozilu iz 2000. godine. Ponudu je dostavio samo Autohit Sarajevo d.o.o. (ponuda/predračun broj 24 od 11.05.2015. godine) u iznosu od 50,00 KM sa PDV-om.
Temeljem člana 5. stav 2. Pravilnika o direktnom sporazumu ugovorni organ, nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sporazuma, može, između ostalog, prihvatiti i ponudu jednog ponuđača. Shodno tome, ali i činjenici da je dostavljena ponuda Autohit Sarajevo d.o.o. u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Autohit Sarajevo d.o.o.;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-92/15-2
Sarajevo, 14.05.2015. godine


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim


ODLUKU
o dodjeli ugovora


I

Ugovor za nabavku i ugradnju dijelova za opravku multifunkcijskog uređaja Toshiba e-studio 281c dodjeljuje se Alf-om d.o.o. Banja Luka jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 1.971,29 KM sa PDV-om.


Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-92/15-1 od 08.05.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju dijelova za opravku multifunkcijskog uređaja Toshiba e-studio 281c.
Zahtjevi za dostavu ponuda su putem faksa upućeni na tri dobavljača (Facit d.o.o. Sarajevo; Alf-om d.o.o. Istočno Sarajevo i Copitrade d.o.o. Bijeljina).
Ponuđač Facit d.o.o. Sarajevo je usmeno informisao da nije u mogućnosti dostaviti ponudu jer ne raspolaže cijenom za donja bočna vrata uređaja. Ponudu je dostavio samo Alf-om d.o.o. Banja Luka (ponuda broj 0319/VS od 11.05.2015. godine) u iznosu od 1.971,29 KM sa PDV-om.
Temeljem člana 5. stav 2. Pravilnika o direktnom sporazumu ugovorni organ, nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sporazuma, može, između ostalog, prihvatiti i ponudu jednog ponuđača. Shodno tome, ali i činjenici da je dostavljena ponuda Alf-om d.o.o. Banja Luka u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.


Izvršni funkcioner

Mirzah Fočo


Dostaviti:
1. Alf-om d.o.o. Banja Luka;
2. Saradnik za finansije;
3. a/a.

Broj: 11-16.4-82/15-12
Datum: 22.04.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.4-82/15-11 od 22.04.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum za javnu nabavku goriva u 2015. godini dodjeljuje se HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 5.600,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.552,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.4-82/15-1 od 26.03.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku dizel goriva u 2015. godini za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Obavještenje o nabavci broj 497-7-1-3-3-3/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 02.04.2015. godine. „HIFA PETROL“ d.o.o. Sarajevo je dostavila prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 6552,00 KM sa PDV-om.

Shodno preporuci Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 11-16.4-82/15-11 od 22.04.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-77/15-17
Datum: 16.04.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 09-16.4-77/15-16 od 16.04.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku usluga održavanja računara i računarske mreže u 2015. godini dodjeljuje se ConnexIT d.o.o. Sarajevo jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 2.310,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.702,70 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.4-77/15-1 od 16.03.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga održavanja računara i računarske mreže u 2015. godini za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Obavještenje o nabavci broj 497-7-2-2-3-2/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 31.03.2015. godine. ConnexIT d.o.o. Sarajevo je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 2.702,70 KM sa PDV-om.

Shodno preporuci Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.4-77/15-16 od 16.04.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
3. Svim ponuđačima
4. a/a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.5-85/15-2
Sarajevo, 16.04.2015. godine


Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke sadržane u službenoj zabilješci Predsjedavajuće Komisije za javne nabavke, donosim


O D L U K U

o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku usluga izrade Elaborata za restauraciju dijela krova Historijskog muzeja u Sarajevu


Ugovor za javnu nabavku usluga izrade Elaborata za restauraciju dijela krova Historijskog muzeja u Sarajevu, dodjeljuje se Arhitektonskom fakultetu Sarajevo jer je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu u iznosu od 4.680,00 KM sa PDV-om.


Obrazloženje


Odlukom broj 09-16.5-85/15-1 od 08.04.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma za nabavku usluga izrade Elaborata za restauraciju dijela krova Historijskog muzeja u Sarajevu.

Zahtjev za dostavu ponuda je putem e-maila poslan na adrese 5 dobavljača (Interprojekt d.o.o. Mostar; Arhitektonski fakultet Sarajevo; Urbing d.o.o. Sarajevo; „delta-Z Infinitinet" d.o.o. Mostar; Ecoplan d.o.o. Mostar).

Urbing d.o.o. Sarajevo je 09.04.2015. godine usmeno obavijestio ugovorni organ da im je istekla licenca za projektovanje, a Ecoplan d.o.o. Mostar je 13.04.2015 godine pismeno obavijestio da nije u mogućnosti da dostavi ponudu jer su im svi inženjeri za oblast zaštite zauzeti. Interprojekt d.o.o. Mostar i „delta-Z Infinitinet" d.o.o. Mostar nisu dostavili ponude. Ponudu je dostavio samo Arhitektonski fakultet Sarajevo u iznosu od 4.680,00 KM sa PDV-om.

Temeljem člana 5.stav 2. Pravilnika o direktnom sporazumu ugovorni organ, nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sprazuma, može, između ostalog, prihvatiti i ponudu jednog ponuđača. Shodno tome, ali i činjenici da je dostavljena ponuda Arhitektonskog fakulteta Sarajevo u okvirima procijenjene vrijednosti javne nabavke, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.Izvršni funkcioner
Mirzah FočoDostavljeno:
1. Svim ponuđačima
2. a/a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 11-16.4-75/15-13
Datum: 15.04.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09-16.4-75/15-12 od 15.04.2015. godine, donosim

ODLUKU
o dodjeli ugovora

Ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala u 2015. godini dodjeljuje se R&S d.o.o. Sarajevo jer je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.216,70 KM bez PDV-a, odnosno 4.933,54 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 09-16.4-75/15-1 od 13.03.2015. godine proveden je postupak konkurentskog zahtjeva za nabavku kancelarijskog materijala u 2015. godini za potrebe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Obavještenje o nabavci broj 497-7-1-1-3-1/15 objavljeno je na portalu javnih nabavki 25.03.2015. godine. R&S d.o.o. Sarajevo je dostavio prihvatljivu i tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom u iznosu od 4.933,54 KM sa PDV-om.
Shodno preporuci Komisije za javne nabavke sadržane u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 09.16.4-75/15-12 od 15.04.2015. godine i članu 64. Zakona o javnim nabavkama, odnosno kriteriju najniže cijene za ocjenu ponuda utvrđenom u predmetnom konkurentskom zahtjevu, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo

Dostaviti:
1. Svim ponuđačima
2. a/a
___________________________________________________________________________
Broj: 11-16.5-84/15-2
Datum: 15.04.2015. godine

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“, broj 39/14) i preporuke sadržane u službenoj zabilješci Predsjedavajućeg Komisije za javne nabavke, donosim

O D L U K U
o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku stručne ocjene Elaborata zaštite od požara br. 162-09/13


Ugovor za javnu nabavku stručne ocjene Elaborata zaštite od požara br. 162-09/13, urađenog od strane ZAŠTITAING d.o.o. Mostar u Stocu, dodjeljuje se Zavodu za zaštitu na radu Sarajevo - ponuđač sa ekonomski najpovoljnijom ponudom - u iznosu od 150 KM sa PDV-om.


Obrazloženje

Komisija za javne nabavke je odlukom broj: 11-16.5-84/15-1 od 03.04.2015. godine pokrenula postupak direktnog sporazuma za javnu nanbavku usluga stručne ocjene Elaborata zaštite od požara br. 162-09/13, urađenog od strane ZAŠTITAING d.o.o. Mostar u Stocu, a sve u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije za izdavanje odobrenja za restauraciju Elezovića mlinice od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Zahtjev za dostavu ponude stručne ocjene Elaborat zaštite od požara br. 162-09/13 od septembra 2013.godine, urađen od strane ZAŠTITAING d.o.o. Mostar., je, putem emaila, poslan na adrese 6. dobavljača: Institut zaštite od požara (INZA d.o.o.), Proving d.o.o. Sarajevo, Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla, Institut za zaštitu i projektovanje d.o.o. Tuzla, Firing d.o.o. Visoko i Multiteh d.o.o.Zenica. Od navedenih ponuđača dva su dostavila svoje ponude: Proving d.o.o. Sarajevo (280,80 KM sa PDV-om) i Zavod za zaštitu na radu Sarajevo (250 KM sa PDV-om).

Procijenjena vrijednost javne nabavke, prema odluci o pokretanju javne nabavke, je 150 KM, shodno tome, ugovorni organ je pregovarao sa ponuđačima. Na zahtjev da se snizi cijena, po istim uslovima plaćanja i roku izrade, Proving d.o.o. Sarajevo je prihvatio da izvrši uslugu po cijeni od 150 KM bez PDV-a, a Zavod za zaštitu na radu Sarajevo po cijeni od 150 KM sa PDV-om. Shodno navedenom, ekonomski najpovoljniju ponudu, zbog niže cijene dao je Zavod za zaštitu na radu Sarajevo u iznosu od 150 KM sa PDV-om. (Prilog: Email korepodencija).Na temelju svega navedenog , odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi ili elektronskim putem, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.


Izvršni funkcioner
Mirzah Fočo


Dostavljeno:
1. Svim ponuđačima
2. a/a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-76/15-2
Sarajevo, 30.03.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke usluga održavanja Prostorne baze podataka o spomenicima je Connexit d.o.o. Sarajevo (ponuda broj 058/15 od 27.03.2015. godine u iznosu od 5.054,40 KM sa PDV-om).

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-76/15-1 od 16.03.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na pet dobavljača. Ponude su dostavila dva dobavljača:
 IN2 d.o.o. Sarajevo (ponuda broj 02-03-2015) u ukupnom iznosu od 5.335,20 KM sa PDV-om;
 Connexit d.o.o. Sarajevo (ponuda broj 058/15) u ukupnom iznosu od 5.054,40 KM sa PDV-om.

Imajući u vidu prirodu predmetne usluge, ponuda Connexit d.o.o. Sarajevo broj 058/15 nudi najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Shodno tome odlučeno je kao u tački I. ove odluke.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pisanoj formi direktno ili elektronskim putem, u roku 5 dana od dana prijema odluke o izboru ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirela Mulalić Handan

Dostaviti:
1. Connexit d.o.o. Sarajevo;
2. I svi oni koji su učestvovali u postupku;
3. Saradnik za finansije;
4. a/a-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 13.1-16.4-81/15-2
Sarajevo, 24.03.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke usluga slanje pošte putem PTT-a je JP BH Pošta d.o.o Sarajevo po ukupnoj cijeni do 500,00 KM sa PDV-om.

Obrazloženje

Odlukom broj 13.1-16.4-81/15-1 od 19.03.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma.

Imajući u vidu prirodu predmetne usluge i da je dobavljač JP BH Pošta najveći javni poštanski operater u BiH odlučeno je kao u tački I. ove odluke.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izvršni funkcioner
Mirela Mulalić Handan

Dostaviti:
1. JP POŠTA BH d.o.o. Sarajevo;
2. I svi oni koji su učestvovali u postupku;
3. Saradnik za finansije;
4. a/a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Broj: 09-16.4-73/15-2
Sarajevo, 20.03.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke faks uređaja je Senso mikro d.o.o. Sarajevo (predračun broj 15-0100-000208 od 16.03.2015. godine u iznosu od 655,20 KM sa PDV-om).

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-73/15-1 od 12.03.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na četiri dobavljača. Ponude su dostavila dva dobavljača:
- C servis d.o.o. Sarajevo (ponuda br. 3021/15) u ukupnom iznosu od 659,18 KM sa PDV-om;
- Senso mikro d.o.o. Sarajevo (ponuda broj 15-0100-000208) u ukupnom iznosu od 655,20 KM sa PDV-om.

Imajući u vidu prirodu predmetne robe, ponuda Senso mikro d.o.o. Sarajevo broj 15-0100-000208 nudi najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Shodno tome odlučeno je kao u članu I. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirela Mulalić Handan
Dostaviti:
1. Senso mikro d.o.o. Sarajevo;
2. I svi oni koji su učestvovali u postupku;
3. Saradnik za finansije;
4. a/a


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-79/15-4
Sarajevo, 24.03.2015. godine


Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke i ugradnje prednjeg stakla na motornom vozilu Nissan Patrol GR 3.0 TDI je D.o.o. Auto staklo centar Novus d.o.o. PJ Sarajevo (ponuda/predračun broj PKNR-38 od 18.03.2015. godine u iznosu od 391,60 KM sa PDV-om).

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-79/15-1 od 16.03.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na četiri dobavljača. Ponude su dostavila dva dobavljača:
- D.o.o. Auto staklo centar Novus d.o.o. PJ Sarajevo (ponuda/predračun broj PKNR-38) u ukupnom iznosu od 391,60 KM sa PDV-om;
- Autohit Sarajevo d.o.o (predračun broj 81/185/2015) u ukupnom iznosu od 2.091,96 KM sa PDV-om.

Imajući u vidu prirodu predmetne robe, ponuda D.o.o. Auto staklo centar Novus d.o.o. PJ Sarajevo broj PKNR-38 nudi najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Shodno tome odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirela Mulalić Handan

Dostaviti:
1. D.o.o. Auto staklo centar Novus d.o.o. PJ Sarajevo;
2. I svi oni koji su učestvovali u postupku;
3. Saradnik za finansije;
4. a/a-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 09-16.4-78/15-2
Sarajevo, 23.03.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28. stav 1. Pravilnika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim


ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača


I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazuma, odnosno nabavke usluga uništenja otpisanih osnovnih sredstava je Društvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo (ponuda/predračun od 23.03.2015. godine u iznosu od 0,00 KM sa PDV-om).

Obrazloženje

Odlukom broj 09-16.4-78/15-1 od 16.03.2015. godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na pet dobavljača. Ponudu je dostavilo Društvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo (ponuda od 23.03.2015. godine) koje će usluge uništenja otpisanih osnovnih sredstava izvršiti za 0,00 KM, odnosno bez naknade.

Imajući u vidu prirodu predmetne usluge, ponuda Društva za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo od 23.03.2015. godine nudi najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Shodno tome odlučeno je kao u tački I. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.


Izvršni funkcioner

Mirela Mulalić Handan


Dostaviti:
1. Društvo za otkup, primarnu preradu sekundarnih sirovina i trgovinu „C.I.B.O.S.“ d.o.o. Sarajevo;
2. I svi oni koji su učestvovali u postupku;
3. Saradnik za finansije;
4. a/a-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj: 13.1-16.4-51/15-2
Sarajevo, 20.02.2015. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 28.stav 1. Pravilnika o Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova, donosim

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku direktnog sporazma, odnosno nabavke usluge javnog objavljivanja Poziva za uvid u Glavni projekat konzervacije i restauracije objekta „Elezovića mlinice“ u Stocu je Dnevni list d.o .o. Mostar (Predračun broj: 15-0100-000118 od 17.02.2015 godine u iznosu od 140,40 KM).

Obrazloženje

Odlukom broj 11-16.451/15-1 od 10.02.2015 godine pokrenut je postupak direktnog sporazuma. Zahtjevi za dostavu ponuda upućeni su na tri dobavljača. Sva tri dobavljača su dostavili ponude :
 Dnevni list d.o.o. ( predračun broj: 15-0100-000118) u ukupnom iznosu od 140,40 KM sa PDV-om;
 Oslobođenje d.d. (elektronskim putem-e-mail) u ukupnom iznosu od 188,37 KM sa PDV-om;
 Avaz – roto press d.o.o.(ponuda broj: 255-2015) u ukupnom iznosu od 293,96 KM sa PDV-om.

Imajući u vidu prirodu predmetne usluge Ponuda Dnevnog lista broj15-0100-000118 nudi najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Shodno tome odlučeno je kao u članu I. ove odluke.


Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žlaba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u roku od 5 dana od dana obavještenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izvršni funkcioner

Mirela Mulalić HandanDostaviti:
1. Dnevni list d.o.o. Mostar
2. I svi oni koji su učestvovali u postupku
3. Saradnik za finansije
4. a/a
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: