početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

I N D E K S R E G I S T A R

I N D E K S   R E G I S T A R

 

Informacije koje su pod kontrolom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Komisija pruža sljedeće informacije:

1. Broj i nazive primljenih peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

2. Broj i nazive donesenih odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

3. Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

4. Broj i nazive donesenih odluka o odbijanje prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom

5. Odluke o odbijanje prijedloga za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom

6. Privremena lista nacionalnih spomenika

7. Dokumentacija kojom raspolaže Komisija:

a. Odluke o proglašenju nacionalnih spomenika sa popratnom dokumentacijom

b. Biblioteka - Knjige

c. Fototeka – Fotografije nacionalnih spomenika

d. Tehnička dokumentacija (projekti i snimci)

e. CD-teka

8. Zahtjevi i predstavke

9. Godišnji izvještaji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

10. Podaci o održanim sjednicama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika:

a. Dnevni red

b. Zapisnici

11. Podaci o projektima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika:

a. Izvještaj o implementaciji projekta (tekući ili završni zavisno u kojoj je fazi projekat)

12. Podaci o članovima i uposlenicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

13. Podaci o tenderima.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: