početna stranica    
 
Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za međunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za članove i službenike Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Zahtjev za pristup informacijama

 

_______________________________

ime i prezime podnositelja zahtjeva

_______________________________

adresa

_______________________________

telefon/faks/ e-mail

______________________________

datum

 

 

KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

Obala Kulina bana 1/IV

71000 Sarajevo

 

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

 

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi omogućite pristup informaciji:

 

 

 

 

 

 

 

(Navesti tačno koju informaciju tražite i opisati je što je moguće preciznije)         

 

 

Zaokružite način na koji želite pristupiti informacijama:

a) neposredan uvid

b) umnožavanje informacije

c) slanje informacije na kućnu adresu

 

 

 

 

 

 

Prilog:                                                                                                     Podnositelj zahtjeva  

 

-------------------                                                                          --------------------------------

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: