početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Baština V - Uvod

Baština - brojke koje narastaju

 

Amra Hadžimuhamedović

 

U uvodnom uredničkom tekstu petog broja časopisa „Baština“ navedene su refleksije nekih institucija i svjetskih stručnjaka o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i o njenoj dvostrukoj ulozi – (1) institucije koja zaštitom kulturnog naslijeđa doprinosi održanja mira u Bosni i Hercegovini i (2) regulatorne institucije koja uspostavlja i osigurava standarde konzervacije naslijeđa u Bosni i Hercegovini. U tekstu je dat i kratak osvrt na uređivački koncept petog broja časopisa, s posebnim naglaskom na razumijevanje bosanskohercegovačkog naslijeđa u globalnom kontekstu.

 

Ključne riječi: baština, Bosna i Hercegovina, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Daytonski sporazum, bosanskohercegovački identitet.  

 


 

Ovaj svezak Baštine ima zadaću da na uvjerljiv način osigura kontinuitet predstavljanja vrijednosti i stanja bosanskog naslijeđa u sklopu djelovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kako na bosanskoj tako i međunarodnoj razini. To djelovanje je od 2002. godine značajno doprinijelo da naslijeđe najprije postane dio svakodnevne brige bosanske javnosti, potom, da pitanja od značaja za očuvanje naslijeđa u uvjetima poslijeratne razorenosti budu znanstveno objektivizirana i na otvoren način predstavljena i, na kraju, da oblikovanje odgovora na zadaće integriranja naslijeđa u društvene procese u Bosni i Hercegovini bude doprinos suvremenom razumijevanju vrijednosti naslijeđa za društvo na globalnoj razini.

Nikada u povijesti Bosne i Hercegovine u elektronskim i štampanim dnevnicima, obično u terminima i na stranicama na kojima se objavljuju najvažnije vijesti, nije toliko govoreno i pisano o naslijeđu kako je to danas. Samo u 2009. godini u dnevnim izdanjima, kojih je u Bosni i Hercegovini manje od 10, objavljeno je 1728 članaka ili izvještaja koji su izravno vezani za naslijeđe. U septembru 2009. godine, naprimjer, objavljena su 333 članka o pitanjima vezanim za naslijeđe, uglavnom kao udarne vijesti u dnevnim novinama. To je samo jedan od pokazatelja da je bosansko kulturno naslijeđe, čije razaranje, čišćenje i raslojavanje traje u različitim oblicima i nakon rata, u središtu zanimanja bosanskog društva. Nije nikakvo preuveličavanje kazati da je vidljiv i javnosti dostupan rad Komisije i nastojanje da sva ključna pitanja budu provjeravana i izlagana na najotvoreniji principijelan način, doprinijelo činjenici da bosansko naslijeđe predstavlja pitanje od ključnog zanimanja za cijelo društvo. U svijetu jedinstvena i vjerojatno ponirska uloga koja je dodijeljena Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i način njenog ispunjenja nisu ostali nezapaženi. Stav pojedinaca i institucija koji prate rad Komisije o načinu ispunenja te uloge značajan je poticaj za stalni rad na postizanju što boljih rezultata. Političari, stručnjaci i stručna tijela izvan Bosne i Hercegovine u svojim zapažanjima o pristupima zaštiti naslijeđa koje Komisija njeguje postavljaju univerzalna mjerila, a rad Komisije mjeren tim kriterijima ocijenjen je pozitivno. U svom „Pismu iz Berlina 1“ Michael Schmunk kazuje:

„Daytonski mirovni sporazum, na koji sam bacio još jedan brzi pogled dok sam bio u predivnoj berlinskoj knjižari Dussmann u Ulici Friedrichstrasse, poduzeo je u svom Annexu VIII veličanstven korak time što je uspostavio u vašoj zemlji Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Danas je vaše Predsjedništvo odgovorno za tu Komisiju, koja je od 2002. godine napravila odličan posao. Bez političkog utjecaja i s kulturnopolitičkom neutralnošću, ta državna komisija u kojoj sudjeluju i međunarodni stručnjaci, napravila je u toku ovih godina registar najznačajnijih preostalih kulturnih dragocijenosti Bosne i Hercegovine.[…]Komisija, jedna od rijetkih državnih institucija na razini vaše zemlje, uživa i povjerenje i podršku međunarodne zajednice.“ (1)

A harvardski profesor András Riedlamyer, govoreći o poslijeratnoj zloupotrebi naslijeđa u svrhu nastavljanja odmjeravanja snaga među kočničarima mira u Bosni i Hercegovini, jasno izdvaja Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika kao instituciju koja je suprotstavljena takvom pristupu upotrebi naslijeđa:

„Obnavljanje kulturnog naslijeđa na ispravan način u obliku u kakvom je prije bilo je vrlo važno i šalje veoma moćnu poruku. Naprimjer, veoma cijenim posao koji obavlja Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.“ (2)

Na zvaničnoj web stranici Centra za svjetsku baštinu postavljen je izvještaj ICOMOS-a o evaluaciji Mosta Mehmed-paše Sokolovića za upis na Listu svjetske baštine, u kojem, između ostalog, stoji:

„ICOMOS smatra da Komisija za očuvanje radi kvalitetno, a to je veoma važno za budućnost Višegradskog mosta i za razumijevanje njegovog značaja i značaja njegove izvanredne univerzalne vrijednosti. Njen rad je provođen u duhu suradnje i dugoročne vizije, što zaslužuje najveću pohvalu.“

Od vremena izlaska prvog broja Baštine, na našu adresu pristižu brojne čestitke za sadržaj i profil časopisa, zahvalnice iz brojnih institucija i biblioteka koje takav časopis smatraju dragocijenim za svoje fondove, kao i poticaji da pristup radu koji Komisija njeguje bude nastavljen. Iako svako nabrajanje predstavlja rizik da nešto važno bude propušteno, tom riziku se prepuštamo s ciljem da posebne izraze zahvalnosti za pisma podrške koje ovaj časopis dobija uputimo: Institutu za istoriju u Sarajevu, Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, Međunarodnom forumu Bosna, Odjelu za kulturno naslijeđe Direktorata za kulturu, kulturno i prirodno nasijeđe u Generalnom sekretarijatu Vijeća Evrope, Strazbourg, Specijalnom predstavniku Generalnog sekretara Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, Bošnjačkom institutu u Sarajevu, Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjoj Luci, Arhivu Republike Srpske u Banjoj Luci, Muzeju Republike Srpske u Banjoj Luci, Vrhbosanskoj nadbiskupiji u Sarajevu, Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Sarajevu, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i Sekretarijatu Europa Nostra u Hagu. Amila Buturović, profesor na York univerzitetu u Torontu, u svom pismu zahvale za dostavljene primjerke Baštine kaže: „Časopisi su zaista impresivni, podrobno sam ih pregledala, a onda odnijela u našu univerzitetsku biblioteku s nadom da će ih oni naručiti.“

Ističemo da su tekstovi o bosanskom naslijeđu predstavljeni u Baštini dostupni u bibliotekama diljem svijeta, od kojih napominjemo biblioteku ICCROM-a i CEEOL (Central and Eastern European Online Library), kao i Dokumentacioni centar ICOMOS-a. Peti svezak Baštine istovremeno pokazuje da aktualiziranje historije, identificiranje, predstavljanje, konzerviranje, upravljanje bosanskim naslijeđem može biti provedeno isključivo upotrebom univerzalnih standarda.

Ovaj - peti - svezak Baštine uređen je sa osjećajem odgovornosti da zacrtana i do sada dobro prihvaćena strategija bude vidljiva i u njegovom sadržaju, kao i da jasno budu naznačeni pravci i okviri budućeg djelovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Uređivački koncept zasnovan je i na simbolici broja 5, koji je znak sjedinjenja, uspostave veze između mikrokozmosa i makrokozmosa. Ako kao naš mikrokozmos definiramo bosanskohercegovački kulturni identitet, njegova objektivizacija, koju u ovom svesku provode referentni svjetski autori, jeste dodatan doprinos uvođenju globalno primjenjivih mjerila za vredovanje mjesta tog identiteta na svjetskoj pozornici – u makrokozmosu kulturnog naslijeđa.

Prvi tekst „Integriranje naslijeđa u poslijeratnu obnovu“ (Amra Hadžimuhamedović) predstavlja nastojanje da bude napravljen presjek dosadašnjeg bavljenja naslijeđem u zakonima o ratu (jus ad bellum) i zakonima ratovanja (jus in bello) i da budu objektivizirani razlozi nepostojanja teoretskog i doktrinarnog okvira za integriranje naslijeđa u cjelovite procese poslijeratne obnove sve do konca 20. stoljeća, kao i da predstavi društveni kontekst postavljanja naslijeđa u žižu rješavanja sukoba i održanja mira u suvremenom dobu. U tekstovima koji slijede: „Integrirana rehabilitacija naslijeđa: Pomoć u upravljanju naslijeđem Bosne i Hercegovine“ (Mirela Mulalić-Handan) i „Program stalne zaštite, prezentacije i integracije kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa u turistički sektor hercegovačke regije“ (Amra Šarančić Logo) pokazana je djelatna primjenjivost počela integriranja naslijeđa u proces poslijeratne obnove na primjerima dva međunarodna projekta. Projekat Vijeća Evrope, koji je detaljno predstavljen u tekstu Mirele Mulalić-Handan, predstavlja jedan od najznačajnijih međunarodnih projekata u savremenom dobu, kojim je različitost evropskog naslijeđa, izložena razaranju u sukobima u razdoblju od 1990. do 2004. godine, postala predmet interventne zaštite.

Blok tekstova, čiji su autori Jukka Jokilehto, Andrea Urlandova, Martin Cherry i Tina Wik uspostavljaju, sa različitih aspekata, sistem valoriziranja trajućeg procesa zaštite naslijeđa u Bosni i Hercegovini u odnosu na suvremene trendove u svijetu. Zajednički imenitelj tih tekstova jeste nastojanje da bude istovremeno naglašen značaj očuvanja historijskih kulturnih krajolika i aktivnog pristupa zaštiti naslijeđa, u kojem je prostor shvaćen kao iskaz kontinuiranog, stalno razvojnog toka, u kojem naslijeđene vrijednosti gradskih sjedišta, arhitektonskih oblika i vernakularne arhitekture bivaju čuvane i dodatno prepoznate.

Rezultati historijskih, stilskih i tipoloških znanstvenih istraživanja zakonitosti pojava u različitim historijskim okolnostima koje su oblikovale jedinstvenost bosanskohercegovačkog identiteta u poredbenim odnosima sa primjerima ili zbivanjima izvan Bosne i Hercegovina sadržani su u studijama Salke Kulukčije i Mustafe Hume, Zeynep Ahunbay, Fehima Hadžimuhamedovića, Sabe Risaluddin, Rusmira Mahmutćehajića i Asima Zubčevića. Ti tekstovi jasno ukazuju na kulturna kretanja i razmjene oblika, s jedne strane, i na univerzalnost iskazivanja ljudskog genija kroz jedinstvenost značenja svetih predanja i znakova i simbola koji izviru iz tih predanja, s druge strane.

Završni dio petog sveska Baštine sadrži tri prikaza značajana za bosansko naslijeđe. Nadia Capuzzo Đerković u svom tekstu daje pregled zaključaka međunarodnog simpozija o naslijeđu, koji je održan u aprilu 2008. godine u Parizu, kojim je dodatno potvrđeno da razaranje i poslijeratni odnos prema bosanskom naslijeđu značajno oblikuju svaku raspravu o naslijeđu na globalnoj razini.

Tekstovi Jelene Božić i Miroslava Niškanovića predstavljaju odavanje počasti djelima dvojice velikana u historiji zaštite naslijeđa u Bosni i Hercegovini. Tekst Jelene Božić prikaz je knjige koja sadrži dio rezultata istraživanja koje je Husref Redžić, utemeljitelj Katedre za historiju arhitekture i revitalizaciju naslijeđa na Sarajevskom univerzitetu i pročelnik zaštite bosanskog identiteta kroz integriranje naslijeđa u razvojne tokove, proveo o starim bosanskim gradovima. Profesor Husref Redžić, čije djelo svoj odraz nalazi i danas u radu najznačajnijih zaštitara bosanskog naslijeđa, svojim je životom posvjedočio sav rizik nastojanja da politiziranje i zloupotreba naslijeđa budu spriječene. Njegovo višegodišnje predano istraživanje muslimanske komponente bosanske baštine i detaljan istraživački rad na arhitekturi potkupolnih džamija bili su osujećeni političkim pritiscima, a izdavanje knjige sa rezultatima tih opsežnih i cijeli radni vijek dugih istraživanja je političkom odlukom spriječeno sedamdesetih godina 20. stoljeća. Nema ničeg pogubnijeg za znanstvenika od neakademskih, neprincipijelnih pritisaka, koji smisao znanstvenog djelovanja podređuju kvazi-historijskim konfabulacijama i ideološkim konstrukcijama identiteta. Prisiljenost da svoje veliko i važno djelo umrtvi značajno je utjecala na narušavanje zdravlja i ranu smrt Husrefa Redžića, a crteži, fotografije, prostorne i historijske studije potkupolnih džamija na kojima je radio još uvijek su nedostupni akademskoj javnosti. Pitanje koje otvaramo i u Baštini jeste da li su rukopis i studije o potkupolnim bosanskim džamijama, od kojih su mnoge srušene u ratu 1992-1996. godine, opstale ili su i oni bili predmet ideološkog nasilja? Jelena Božić piše o knjizi u kojoj su sabrani rezultati daleko manjeg i kratkotrajnijeg Redžićevog istraživanja, a koja je objavljena tek više od dvadeset godina nakon Redžićeve smrti. Ta knjiga je istovremeno sjećanje na Husrefa Redžića i podsjećanje na činjenicu da je bosansko naslijeđe razarano na različite načine i mnogo prije 1992. godine, a da su žrtve razarateljskih snaga nerijetko bili i čuvari bosanske baštine.

Miroslav Niškanović je autor sjećanja na Zdravka Kajmakovića, historičara umjetnosti čiji su radovi nezaobilazni u svakom sadašnjem i budućem vrednovanju bosanskog naslijeđa, kako po intenzivnom fokusiranju na istraživanje sakralnog umijeća živopisanja pravoslavnih crkvenih građevina u Bosni (iako nisu ograničeni na njega), tako i po metodološkoj preciznosti i temeljitosti dokumentiranja predmeta njegovog znanstvenog rada. Nikako nije moguće kazati za autore poput Zdravka Kajmakovića da su umrli sami i zaboravljeni – njegovi tekstovi i knjige već osam godina predstavljaju nezaobilaznu, često i najznačajniju građu u brojnim projektima koje provodi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na primjer. Poput djela Husrefa Redžića, i djelo Zdravko Kajmakovića predstavlja dio dragocijenog pologa za čije se čuvanje smatramo i ovlaštenim i obavezanim. Tekstovi sjećanja u ovom broju Baštine samo su dio duga koji prema našim učiteljima i prethodnicima u zaštiti naslijeđa imamo.

 

(1) Michael Schmunk, „Pismo iz Berlina 1: Juriš na umjetnine“, Oslobođenje, 18. februar 2008.

(2) Adisa Čečo, „Džamije su nestajale kao Staljinovi komesari“, Slobodna Bosna (intervju sa András J. Riedlmayer), 14. juni 2008, 58.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: