početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

BAŠTINA V / 2009

 

BAŠTINA V / 2009

 

ISSN 1840-2364

 

Urednik

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

 

Stranice: 474

 

 

 

S A D R Ž A J

 

BAŠTINA - BROJKE KOJE NARASTAJU

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

ČLANCI, RASPRAVE, PRIKAZI

 

 

Integriranje naslijeđa u proces poslijeratne obnove

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Integrirana rehabilitacija naslijeđa - Pomoć u upravljanju naslijeđem Bosne i Hercegovine

 

Mirela MULALIĆ-HANDAN

Program trajne zaštite, prezentacije i integracije kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa u turistički sektor hercegovačke ekonomske regije

 

Amra ŠARANČIĆ LOGO

Najnoviji trendovi u konzervaciji arhitektonske baštine

 

Jukka JOKILEHTO

Kultura boja – lekcije naučene prilikom hromatskih intervencija u postkomunističkim zemljama posljednjih decenija

 

Andrea URLANDova

Ima li tradicionalno graditeljstvo Bosne i Hercegovine budućnost?

 

Martin CHERRY

Novi projekti u historijskim sredinama

 

Tina WIK

Pregled historijskih metoda temeljenja

 

Salko KULUKČIJA

Mustafa HUMO

Djela graditelja Sinana: za Bosnu i za osmanske državnike bosanskog porijekla

 

Zeynep AHUNBAY

Turski neoklasicizam Azizije džamije u Brezovom Polju

 

Fehim HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Arhitektura i imperijalizam u austrougarskom carstvu i britanskom radžu (britanskoj Indiji)

 

Saba RISALUDDIN

Djeva Merjema u bosanskim mihrabima

 

Rusmir MAHMUTĆEHAJIĆ

Doprinos porodice Hromić bosanskoj kulturi knjige u 19. stoljeću

 

Asim ZUBČEVIĆ

„Susreti sa svjetskom baštinom: Prošlost bogata izgledima za budućnost“

 

Nadia CAPUZZO DERKOVIC

Autor i djelo

 

Jelena BOŽIĆ

Prof. dr. Zdravko Kajmaković - Modran (Bijeljina), 10. oktobar 1929 – Sarajevo, 19. mart 2009

 

Miroslav NIŠKANOVIĆ

BIOGRAFIJE AUTORA

 

Upute autorima

 

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: