početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

BAŠTINA IV / 2008

 

BAŠTINA IV / 2008

 

ISSN 1840-2364

 

Urednik

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

 

Stranice: 468

 

 

 

S A D R Ž A J

 

SEDAM GODINA RADA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

OBJAŠNJENJE

 

IMPLEMENTACIJA ANEKSA 8. OPĆEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

Naslijeđe u miru nakon rata – slučaj Bosne

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Rehabilitacija Aladža džamije u Foči - Zaštita ostataka

 

Mirzah FOČO

Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči

 

Orjana LENASI

Crkva sv. Petra i Pavla u Ošanićima kod Stoca - Restauracija nacionalnog spomenika

 

Slobodanka NIKOLIĆ

Amra ŠARANČIĆ LOGO

Crkva sv. Nikole u Trijebnju kod Stoca

Jedan pristup zaštiti naslijeđa

 

 

Amra ŠARANČIĆ LOGO

Slobodanka NIKOLIĆ

Šeranića kuća u Gornjem Šeheru kod Banje Luke

 

Adi ĆOROVIĆ

Projekat: Graditeljska cjelina – Crkva sv. Marije i Toranj sv. Luke

 

Silvana ČOBANOV

Radovi rekonstrukcije, restauracije i konzervacije manastirske crkve sv. Trojstva – Vozućica

 

Emir SOFTIĆ

Projekat: Rekonstrukcija Ferhadije džamije u Banjoj Luci; Konzervatorsko-restauratorski radovi – snimanje fragmenata Ferhadije džamije

 

Alisa MARJANOVIĆ

Lejla HADŽIĆ

Projekt „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“

 

Aleksandra BUNČIĆ

Sulejmanpašića kula u Odžaku, Bugojno

 

Mirzah FOČO

Franjevački samostan sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci - Projekat klimatizacije muzeja, knjižnice i arhiva

 

Aleksandra BUNČIĆ

Džamija Ali-bega Kapetanovića u Vitini - Restauracija nacionalnog spomenika

 

Amra ŠARANČIĆ LOGO

Prva faza u realizaciji Projekta sanacije, konzervacije i integralne rekonstrukcije Crkve svetog Georgija u Gomiljanima

 

Emir SOFTIĆ

Arheološko istraživački radovi na lokalitetu crkve Svetog Georgija u Gomiljanima

 

Đorđo ODAVIĆ

Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu („Rimski“ most; most preko rijeke Bosne u Plandištu)

 

Orjana LENASI

Most u Plandištu - Postojeće stanje, rezultati istraživanja, proračuni i analize

 

Salko KULUKČIJA

Enver MANDŽIĆ

Bosanskohercegovačko pokretno naslijeđe u rasijanju

 

Aleksandra BUNČIĆ

BIOGRAFIJE AUTORA

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: