početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

BAŠTINA I / 2005

 

 

 

 

 

 

 

BAŠTINA I / 2005

 

ISSN 1840-2364

 

Uređivački odbor

Ljiljana ŠEVO

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Dubravko LOVRENOVIĆ

 

Stranice: 396

 

 

 

S A D R Ž A J

 

Uvod

 

Ljiljana ŠEVO

IMPLEMENTACIJA ANEKSA 8.OPŠTEG OKVIRNOG SPORAZUMA ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI

Arheološka područja - stepen istraženosti, potrebe za revizionim, zaštitnim ili sistematskim iskopavanjima

 

Jasna BURNAZOVIĆ

Nacionalni spomenici ugroženi nepreduzimanjem mjera zaštite od daljeg propadanja

 

Mirzah FOČO

Naslijeđe koje nestaje - srednjovjekovni utvrđeni gradovi

 

Lidija FEKEŽA

Iskustva u implementaciji aneksa 8 u Republici Srpskoj

 

Maida IBRIŠAGIĆ-HRSTIĆ/Milenko STANKOVIĆ

Pregled aktivnosti društva za zaštitu kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti Jajca

 

Enes MILAK

KONZERVATORSKO-RESTAURATOSKI IZVJEŠTAJI

 

 

Redefinicija primjene metoda zaštite i prezentacije graditeljskog naslijeđa u procesu poslijeratne obnove - Slučaj Čaršijske džamije u Stocu 

 

Amra HADŽIMUHAMEDOVIĆ

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Šeher-ćehajinoj i Latinskoj ćupriji

 

Nermina MUJEZINOVIĆ

Restauratorsko-konzervatorsko zahvati na živopisu crkve pravoslavnog manastira u Zavali

 

Milica KOTUR

Rehabilitacija crkve Blagoveštenja presvete bogorodice manastira Žitomislići 

 

Miljana OKILJ

Promišljanja nakon osam godina restauratorskog rada organizacije Kulturno nasljeđe bez granica u Bosni i Hercegovini

 

Tina WIK

Ponovna upotreba kupatila iz turskog vremena, s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

 

Zeynep AHUNBAY

Sanacija, rekonstrukci ja i restauracija skulpture Umirući lav

 

Metka KRAIGHER-HOZO, Josip KOROŠEC, Snježana MUTAPČIĆ

Pristup restauraciji Handanagine džamije u Pruscu

 

Sergio PRATALI MAFFEI

ČLANCI, RASPRAVE, PRIKAZI

 

 

Dinastički panegirizam bosanskih Kotromanića u ogledalu sepulkralne arhitekture

 

Dubravko LOVRENOVIĆ

Analiza proporcija vertikalnih gabarita bosanskohercegovačkih potkupolnih džamija - geometrijske i algebarske studije prostornih modela džamija

 

Emir SOFTIĆ

Folklorni elementi u dekoraciji u crkvama brvnarama u Bosni i Hercegovini

 

Slobodanka LALIĆ

Historijski spomenici infrastrukturnog karaktera (mostovi, česme, mlinice, sahat-kule, hanovi i hamami) – očuvanje ili promjena funkcije unutar modernog konteksta

 

Amra ŠARANČIĆ

 

Natpis na stećku kneza Pokrajca Oliverovića iz Vrhpolja - Pitanje datiranja

 

Esad KURTOVIĆ

Arhitekta Josip pl. Vancaš

 

Jelena BOŽIĆ

 

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: