Pravilnik o aktivnostima Komisije vezanim za meðunarodnu suradnju

Kriteriji za donošenje odluke za proglašenje nacionalnog spomenika

Odluka o privremenoj listi

Pravila korištenja dokumentacije Komisije za oèuvanje nacionalnih spomenika

Kodeks ponašanja za èlanove i službenike Komisije za oèuvanje nacionalnih spomenika

KONVENCIJE

Pristup informacijama

Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o Komisiji za oèuvanje nacionalnih spomenika

Zakoni o provedbi odluka Komisije

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za oèuvanje nacionalnih spomenika

Poslovnik o radu Komisije za oèuvanje nacionalnih spomenika

 
Članovi Komisije

Sekretarijat Komisije

Komisiji za oèuvanje nacionalnih spomenika uruèena Povelja za doprinos u oèuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeða


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za oèuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

Privremena lista nacionalnih spomenika

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Moja BiH - moje naslijeđe
 
 
18. april
Meðunarodni dan naslijeða
IZLOŽBA
KULTURNO NASLIJEÐE I VODA


IZLOŽBA - Religijsko naslijeðe i sveta mjesta

Nacionalni Spomenici

Mape

VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije opæinama

Saopæenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeða za Jugoistoènu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OÈUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 
 
Forum

Javne nabavke

Linkovi

Pretraživač stranice

Biblioteèko-dokumentacijski centar

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: